Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Energieopwekking kan van waarde zijn voor landschap en omgeving. Dat willen de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) en Wageningen University & Research (WUR) laten zien met het pro-ject Energietuinen Nederland. In de Energietuin gaat grootschalige duurzame energieopwekking samen met natuur, landschap, recreatie en educatie. Grootschalige duurzame energieopwekking is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. “Dit hoeft […]

Lees meer

De betaalbaarheid van de energietransitie, mogelijke alternatieven en het proces van de overgang naar aardgasvrij wonen is voor bewoners en andere partijen nog steeds onduidelijk. Dat blijkt uit twee rapporten die vandaag verschijnen, van het Sociaal Cultureel Planbureau en van onderzoeksinstituut TNO. Beide rapporten zijn eensgezind in hun adviezen aan overheden: communiceer meer en beter […]

Lees meer

Recreëren, stadslandbouw, energie opwekken: er zijn legio mogelijkheden voor een groen dak. Net als voordelen. Het draagt bij aan een klimaatbestendige stad en bevordert biodiversiteit. Deze gemeenten zetten in op meer groene daken. Op verschillende plaatsen wordt momenteel hard gewerkt aan een groenere invulling van de daken in de gemeente. Zo roept Leiden 2020 uit tot Jaar […]

Lees meer

Gemeenten hebben geen wettelijke plicht hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Maar het klimaatakkoord dwingt tot actie, stelt directeur bouwen en energie Ferdi Licher van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten gaan hun handtekening zetten voor een CO2-reductie van 95 procent in 2050 en, dichterbij, 49 procent CO2-reductie in 2030. ‘De meeste gemeenten zitten met de […]

Verscholen achter zes groene vuilcontainers op de begane grond zoemt het hart van de Rotterdamse flat Brienenoord sereen. Via een installatie van witte buizen en een grote meterkast vol elektra wordt hier water met stadswarmte verwarmd en daarna rondgepompt naar de honderd sociale huurwoningen in het complex, via waterleidingen die zich als aderen door het […]

Lees meer

Op veel plekken in het land ontstaan mooie initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie. Dat blijkt wel uit het overweldigend aantal aanvragen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ontving voor financiële ondersteuning van pilots uitvoeringsprojecten. IenW wil de uitvoering bij koplopers versnellen en de aanpak van urgente problematiek mogelijk maken. Het ministerie ontving […]

Lees meer

Deze maand gaat het traject van start, waarin gemeenten onderzoeken hoe zij de instrumenten van de Omgevingswet kunnen inzetten bij het bereiken van de eigen klimaat- en energiedoelstellingen. Acht gemeenten gaan hiermee onder begeleiding van experts aan de slag. Dit levert waardevolle kennis op waar ook andere gemeenten van kunnen profiteren. Goes, Den Haag, Zoeterwoude, […]

Lees meer

De gemeente Rotterdam wil dat er de komende drie jaar 20 hectare meer groen in de stad komt. In een speciaal actieplan wil het stadbestuur groenere daken, meer groen in de openbare ruimte en wil ze burgers stimuleren om hun eigen stoepen, tuinen en schoolpleinen te vergroenen. Stimuleren Voor de maatregelen heeft wethouder Bert Wijbenga […]

Lees meer

De handreiking Natuurdaken, een uitgave van Green Deal Groene Daken, laat zien hoe je door combineren van functies slimme oplossingen biedt voor klimaatadaptatie, de verdichting binnen de bouwopgave en het herstel van biodiversiteit in de stad. Het is opmerkelijk dat verschillende functies elkaar juist kunnen versterken. Zo geven zonnepanelen een hogere opbrengt op een biodivers dak […]

Lees meer

Nederland gaat aan de groene energie. Na windmolens verschijnen nu ook steeds meer zonneparken in het landschap. Vooral in de landelijke regio’s, zoals het noorden van het land. Maar daar groeit ook de weerstand. Akkerbouwer Jan Reinier de Jong ontwikkelt nu ook complete zonneparken. Die brengen namelijk meer op dan pootaardappelen. “Ik vind het wel […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?