Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Wederopbouwwijken zijn in potentie erg geschikt voor het collectief opwekken en gebruiken van duurzame elektriciteit dankzij de doorgaans gunstige bezonning en hoeveelheid dakoppervlak. Dit vergt echter samenwerkingsconstructies, die vooral voor particuliere huishoudens complex zijn. Naoorlogse woonwijken vormen het overgrote deel van de Nederlandse woningvoorraad. De eerste grote uitbreidingswijken werden tijdens de wederopbouwperiode tussen 1945 en […]

Lees meer

De totale kosten om Nederlandse steden tot 2050 te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, bedragen 42 tot 83 miljard euro. Als er geen maatregelen worden genomen, bedraagt de schadeverwachting als gevolg van extreme weersomstandigheden 36 tot 62 miljard euro. Dit stelt ingenieursadviesbureau Sweco in het rapport ‘Naar een kosteneffectieve aanpak van klimaatadaptatie in Nederland’. […]

Lees meer

Gemeenten moet erop gaan toezien dat kantoorgebouwen die niet voldoen aan de eisen van energielabel C, vanaf 2023 niet meer worden gebruikt. Een uitzondering hierop is ondanks protest van lokale overheden door het kabinet in stand gehouden. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerde wijziging van het Bouwbesluit. De uitzondering zit hem erin dat kantooreigenaren de benodigde […]

De gemeente Midden-Drenthe legt zelf een zonnepark aan en gaat dit ook exploiteren. Dat zou tijd en geld besparen en opbrengsten blijven lokaal beschikbaar.  De gemeente gaat een zonnepark aanleggen van 6 hectare op een perceel dat al in eigendom is van de lokale overheid. Daarmee is ze de eerste gemeente in Drenthe die zo’n […]

Lees meer

Het aardgasnet van vandaag is het perfecte waterstofnet van morgen, stelt hoogleraar energy technology aan de Technische Universiteit Eindhoven, David Smeulders. In het lab draaien de eerste cv-ketels op waterstof al en over een jaar of tien kan Nederland uit duurzame energie het waterstofgas produceren dat hiervoor nodig is. ‘Door nieuwe woonwijken niet meer op gas aan […]

Lees meer

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het […]

Nederland kent de afgelopen maanden een ongebruikelijk lange droogteperiode met gevolgen voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie. In het voorjaar kregen grote delen van het land te maken met piekbuien, met op meerdere plaatsen wateroverlast als gevolg. In januari hadden we een aantal forse stormen waarbij voor het eerst alle vijf stormvloedkeringen werden gesloten. […]

Lees meer

Utrecht stelde eerder dit jaar 50.000 euro extra beschikbaar voor bewoners en bedrijven die hun dak van een groen jasje wilden voorzien. Omdat de bodem van de subsidiepot voor groene daken voor dit jaar al in juli werd bereikt, trekt de gemeente daar nu nog eens hetzelfde bedrag voor uit. De gemeente Utrecht heeft sinds […]

Lees meer

De stadsbeek is bezig aan een comeback. Steeds meer gemeenten werken aan het herstel van oude wateren of leggen een compleet nieuwe beek aan. De gemeenten doen dat niet alleen omdat het een mooi plaatje is. De beken zijn nodig om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. Bij hevige regenval voeren ze het water snel […]

Lees meer

Hoe kan reeds geplande nieuwbouw alsnog aardgasvrij worden opgeleverd? In de nieuwe handreiking van de VNG staan tien tips voor aardgasvrije nieuwbouw. Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij Vlak voor de zomervakantie is het “Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij” getekend. Het akkoord heeft als doel zoveel mogelijk lopende en geplande bouwprojecten alsnog aardgasvrij te maken. Het gaat om projecten waar vóór […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?