“Ik denk dat we inderdaad wel kunnen zeggen dat we in zo’n crisis zitten.” Met die woorden erkende de minister van Wonen afgelopen week dat er woningnood is in Nederland. De schattingen lopen uiteen, maar dat er zo’n 300.000 woningen te weinig zijn, is geen omstreden uitspraak. Het kabinet vindt dat er jaarlijks 75.000 huizen […]

Lees meer

Het kabinet gaat steviger inzetten op het bijbouwen van woningen en hierbij gerichter kijken naar het type huizen waaraan behoefte is. ‘De vrijblijvendheid van gestelde ambities en gemaakte afspraken moet eraf’, schrijft minister Stientje van Veldhoven (Wonen) aan de Tweede Kamer. Stevige keuzes nodig Het kabinet gaat in overleg met gemeenten en provincies een ‘actieve […]

Lees meer

Voor het eerste congres Aardgasvrije Wijken informeerde minister Knops de Tweede Kamer over de voortgang van het programma. Alle onderwerpen uit de voortgangsbrief Programma Aardgasvrije Wijken kwamen tijdens het congres aan bod, zoals betaalbaarheid, technische oplossingen en het betrekken van bewoners. Bevindingen van de 27 proeftuinen In de afgelopen maanden heeft het programmateam gesproken met […]

Structureel groeiperspectief voor de bouw blijft sterk De bouw heeft het afgelopen jaar een robuuste groei gerealiseerd. De bouwproductie steeg met 4%. De productie nam reëel met € 3 miljard toe naar een niveau van € 74 miljard en de werkgelegenheid nam met 16.000 arbeidsjaren toe. Hiermee was de bouw opnieuw een opvallend sterke groeisector […]

Lees meer

Vanuit brandveiligheidsoogpunt gezien ging 2020 niet best van start. Los van de miljoenenschade als gevolg van vuurwerk en brandstichting, haalden twee grote branden de nieuwsheadlines. De brand in een woonflat in Arnhem in de nieuwjaarsnacht, waarbij twee doden en twee zwaargewonden vielen. En een brand in Den Haag in de avond van 1 januari, waarbij […]

Richting de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen moet er veel worden geoefend om zowel aanvrager, bouwer, Kwaliteitsborger als ook gemeenten te laten ervaren en te laten leren wat er gaat veranderen in rol en proces. In het bestuursakkoord staat dat het streven is om minimaal voor inwerkingtreding van de wet 10% van […]

Lees meer

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de stikstofmaatregelen voor individuele gemeenten. Volgens de VNG is het maar de vraag of de maatregelen die het kabinet woensdag aankondigde, voldoende zijn om de bouw van 75.000 woningen volgend jaar mogelijk te maken. Eindjes Woensdag kondigde het kabinet aan dat op korte termijn de snelheid […]

De nieuwe stikstofregels van de provincies zijn in Friesland en Drenthe alweer door de papierversnipperaar gehaald. Gemeenten zagen er van meet af aan weinig in. De vergunningverlening zou door dit nieuwe beleid niet op gang komen. ‘We hebben achteraf geconstateerd dat er licht zit tussen de vastgestelde beleidsregels en rijksbeleid zoals verwoord in de Kamerbrief,’ aldus […]

De twaalf provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Vanaf 11 oktober 2019 kunnen er weer vergunningen verleend worden. Toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten wordt weer mogelijk, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk tot een daling van stikstofbelasting. Kern van […]

Lees meer

De maatregelen die het kabinet vrijdag aankondigde voor de problemen rondom stikstof gaan er ‘niet voor zorgen dat gemeenten op korte termijn weer vergunningen kunnen afgeven’. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die juist vreest voor ‘langdurige en dure vergunningverleningsprocedures’. Het kabinet maakte vrijdag na de ministerraad bekend het stikstofprobleem ‘snel en zorgvuldig’ aan te […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?