Weer een genadeloze linkse voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: gemeenten, toezichthouders en brandweerkorpsen willen dat het ontwerpbesluit voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt aangepast. Haagse bronnen spreken over een uitzonderlijke situatie. Gemeenten liggen dwars. Weer. Ze spelen powerplay. Precies op een moment dat je het eigenlijk niet meer verwacht. Of misschien […]

Dit schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar […]

Lees meer

Het Klimaatakkoord gaat vooral over de vervanging van aardgas door iets anders en CO2- besparing in de gebouwde omgeving. Uiterlijk in 2050 moeten zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Een enorme opgave waarvoor in het […]

Nog ruim negen maanden, dan wordt volgens de huidige planning op 1 januari 2021 samen met de nieuwe Omgevingswet de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingevoerd. Proefprojecten die het draagvlak moeten vergroten en eventuele knelpunten moeten aantonen, zijn sinds de Eerste Kamer de wet op 14 mei 2019 aannam echter nog nauwelijks van de grond […]

Door de komst van de Omgevingswet (OW) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat er heel veel veranderen binnen het VTH domein van gemeenten en Omgevingsdiensten. Waar nu de focus veelal ligt op het te nemen besluit voor een aangevraagde vergunning kan deze focus veel meer komen te liggen op het werken naar […]

Lees meer

Woningbouw blijft sterk achter bij huishoudensgroei De maatregelen rond stikstof kunnen niet voorkomen dat de nieuwbouw van woningen op korte termijn terugvalt. Tegelijkertijd verwacht het CBS een sterke toename van het aantal huishoudens. In de periode 2020-2023 zullen naar verwachting netto 230.000 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd, terwijl het aantal huishoudens met bijna 335.000 […]

Lees meer

Gemeenten uit Utrecht en Brabant willen dat de woningbouwimpuls van het kabinet van 1 miljard euro ook beschikbaar komt voor kleinere nieuwbouwprojecten. In de regeling van minister Van Veldhoven (MenW) moeten er minstens 500 woningen op een locatie worden gebouwd om in aanmerking te komen voor het extra geld. Wethouders van de U16 gemeenten, de […]

Lees meer

“Ik denk dat we inderdaad wel kunnen zeggen dat we in zo’n crisis zitten.” Met die woorden erkende de minister van Wonen afgelopen week dat er woningnood is in Nederland. De schattingen lopen uiteen, maar dat er zo’n 300.000 woningen te weinig zijn, is geen omstreden uitspraak. Het kabinet vindt dat er jaarlijks 75.000 huizen […]

Lees meer

Het kabinet gaat steviger inzetten op het bijbouwen van woningen en hierbij gerichter kijken naar het type huizen waaraan behoefte is. ‘De vrijblijvendheid van gestelde ambities en gemaakte afspraken moet eraf’, schrijft minister Stientje van Veldhoven (Wonen) aan de Tweede Kamer. Stevige keuzes nodig Het kabinet gaat in overleg met gemeenten en provincies een ‘actieve […]

Lees meer

Voor het eerste congres Aardgasvrije Wijken informeerde minister Knops de Tweede Kamer over de voortgang van het programma. Alle onderwerpen uit de voortgangsbrief Programma Aardgasvrije Wijken kwamen tijdens het congres aan bod, zoals betaalbaarheid, technische oplossingen en het betrekken van bewoners. Bevindingen van de 27 proeftuinen In de afgelopen maanden heeft het programmateam gesproken met […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?