Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Gemeenten hebben aanvullende instrumenten nodig om de woningbouw aan te jagen. Ze willen beter in staat zijn ‘om hetzij de bouw af te dwingen, hetzij de bouwmogelijkheid te schrappen’. Daarnaast moeten provincies ‘minder rigide’ vasthouden aan berekeningen van de vraag. Dit staat in de VNG-inzet wonen, een stuk dat de belangenbehartiger onlangs publiceerde. Lokale overheden liggen […]

Lees meer

Of het nu gaat om extra woningen in stedelijke gebieden of de aanpak in krimpgebieden: de woningmarkt kan niet zonder een actieve rol van de provincies. Bij de onderhandelingen voor de nieuwe provinciebesturen is het van het grootste belang dat lokale partijen voldoende ruimte krijgen voor bouwplannen die snel te realiseren zijn. Het aandeel van […]

Lees meer

De handreiking Natuurdaken, een uitgave van Green Deal Groene Daken, laat zien hoe je door combineren van functies slimme oplossingen biedt voor klimaatadaptatie, de verdichting binnen de bouwopgave en het herstel van biodiversiteit in de stad. Het is opmerkelijk dat verschillende functies elkaar juist kunnen versterken. Zo geven zonnepanelen een hogere opbrengt op een biodivers dak […]

Lees meer

Om de bouw van nieuwe woningen te versnellen, zouden gemeenten moeten kunnen profiteren van de gestegen grondprijs. Dat betogen woningmarktonderzoekers in een rapport van het Centraal Planbureau. Nu is er voor gemeenten te weinig stimulans om vaart te zetten achter de woningbouw. Streefcijfers Sinds Nederland economisch weer in de lift zit, heeft de woningmarkt de […]

Lees meer

De uitzondering in de Woningwet voor huurverhogingen met het oog op duurzaamheid wordt verruimd. Dit gaat gepaard met een uitbreiding van de lokale beleidsvrijheid die de corporatiesector en huurders al overeenkwamen in het sociale huurakkoord. Een en ander blijkt uit een conceptwetsvoorstel dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft gepubliceerd. Huurverhogingen voor renovatie, waaronder duurzaamheid, mogen straks […]

Lees meer

Bemoeizuchtige gemeenten en provincies zitten de woningbouw in de weg. ‘Misschien is een ondergrondse parkeergarage op een locatie vlak bij het station niet nodig, en kan deze worden uitgeruild tegen iets anders,’ aldus het Centraal Planbureau (CPB) in een maandag verschenen studie. Gemeenten die willen bijdragen aan de betaalbaarheid van woningen, ‘kunnen dat doen door […]

Lees meer

Gemeenten hebben vorig jaar een positief resultaat van 1,25 miljard euro geboekt op grondexploitaties. Dat resultaat is 20 procent hoger dan in 2017. Extra investeringen in woningbouw blijven vooralsnog uit. Dat blijkt uit een analyse van de voorlopige cijfers over 2018 door hoogleraar Willem Korthals Altes van de TU Delft. Positieve resultaten werden gerealiseerd op […]

Lees meer

Purmerend gaat het woningtekort te lijf door zélf woningen te realiseren. De gemeente trekt geld uit voor tijdelijke woningen, zonder dat er een corporatie aan te pas komt. Een uitzonderlijke stap, want woningbouw hoort niet in het takenpakket van gemeenten. “Zo breng je een echte versnelling teweeg.” Purmerend is het wachten beu. Maar liefst 3500 […]

Lees meer

Het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt niet langer. In 2018 werden door gemeenten nagenoeg evenveel vergunningen verleend als in 2017. Maar de bouwkosten stijgen wel flink, met ruim 7 procent. Bouwbedrijven hadden een topjaar. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Toename Met zo’n 70.000 verleende vergunningen is het aantal uit de […]

Lees meer

De helft van de corporaties (46 procent) komt in de knel met nieuwbouwprojecten door stijgende bouwkosten. Dat blijkt uit een enquête van corporatiekoepel Aedes onder 171 corporaties. Een tekort aan locaties is voor 40 procent van de  sociale huisvesters een belemmering om voldoende woningen te bouwen. Financiële haalbaarheid is voor 29 procent een struikelblok. De nieuwbouw wordt […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?