Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Geen bouwproject mag meer starten zonder toets op de effecten van water en klimaat. Met de plannen voor 1 miljoen nieuwe huizen in de pijplijn zal Deltacommissaris Peter Glas daar nog vaak op hameren. “Gebruik gebouwen als sponzen. Let daarop, nog voordat de spade de grond in gaat.” Glas wil nieuwbouwplannen niet frustreren of blokkeren […]

Lees meer

Dankzij een sterke maand april, waarin voor bijna 5.500 woningen een nieuwbouwvergunning is afgegeven, is de achterstand ten opzichte van vorig jaar bijna ingelopen. In april werden er 30 procent meer vergunningen afgegeven ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit gegevens van het CBS. Toch is het nog niet om de schade van de eerste […]

Lees meer

Op 28 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aanpassing van de Crisis- en herstelwet. Hiermee worden procedures versneld en de gebruiksmogelijkheden van de wet verruimd. Daarnaast wordt de reikwijdte van de wet verbreed. Met deze aanpassingen kunnen grote maatschappelijke opgaven, zoals het huidige tekort aan woningen, eenvoudiger worden gerealiseerd. Minister Ollongren: “Dit biedt […]

Lees meer

Niet elke verandering in een brandcompartiment is vergunningplichtig. Alleen een bouwactiviteit die de indeling in brandcompartimenten wijzigt, is vergunningplichtig. In de praktijk is er nog weleens wat onduidelijkheid. Want wanneer is het een verandering van brandcompartimentering? Jacco Huijzer geeft antwoord.  Is het bijvoorbeeld verboden om zonder vergunning een deur in een brandwerende wand te bouwen? […]

Lees meer

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio trekken samen op om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Bovenop de bekende 12 ontwikkelingsgebieden komen er 6 locaties bij waar woningbouw versneld van de grond moet komen. In de periode […]

Lees meer

Nederlandse daken zijn in 2025 nog niet asbestvrij. Het verbod op asbest in daken dreigt te sneuvelen in de Eerste Kamer, en dus stelt het kabinet voor om de invoering ervan drie jaar uit te stellen. Het oorspronkelijke plan was om per 31 december 2024 een verbod op asbestdaken in te voeren, maar staatssecretaris Stientje […]

Lees meer

Meer bouwplannen gemeenten

Bouwen Geplaatst op 29 mei 2019

Gemeenten en provincies hebben hun ambities voor de woningbouw opgeschroefd naar jaarlijks 76.000 woningen. Dat is hoger dan de doelstelling van 75.000 woningen in de Nationale Woonagenda. Als de plannen worden uitgevoerd, valt het woningtekort – nu nog 3,8 procent –  in 2030 lager uit dan in eerdere prognoses: 2,4 procent, in plaats van 2,6 […]

Lees meer

Het aantal verleende bouwvergunningen door Nederlandse gemeenten is in het eerste kwartaal flink gedaald. Voor ruim 12.500 woningen werd een vergunning afgegeven, ruim een kwart minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit meldt het CBS. Tegelijkertijd stijgt de omzet in de bouw tot bijna recordhoogte. Bouwsom De cijfers zijn de laagste in […]

Lees meer

De Eerste Kamer stemde vandaag in met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met de nieuwe wet krijgen bouwers een grotere verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van nieuwbouwwoningen. Gemeenten komen meer op afstand te staan, maar blijven wel het bevoegd gezag. De wet was omstreden, maar recente toezeggingen van minister Ollongren bleken voldoende. Voorkant De kwaliteit […]

Lees meer

Steeds meer investeerders zien brood in het verhuren van woningen. Ze zetten aangekochte koopwoningen om tot huurhuizen in de vrije sector. In sommige wijken is dat in een jaar tijd zelfs bij 1 op de 10 koopwoningen gebeurd. Vooral starters vissen daardoor achter het net. Dat blijkt uit een analyse van de onderzoeksredactie van RTL […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?