Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

De helft van de corporaties (46 procent) komt in de knel met nieuwbouwprojecten door stijgende bouwkosten. Dat blijkt uit een enquête van corporatiekoepel Aedes onder 171 corporaties. Een tekort aan locaties is voor 40 procent van de  sociale huisvesters een belemmering om voldoende woningen te bouwen. Financiële haalbaarheid is voor 29 procent een struikelblok. De nieuwbouw wordt […]

Lees meer

Een groot gebouw dat in brand staat haalt steevast de media. Veelal zien we dan op videobeelden de vlammen langs de gevel of uit het dak omhoog schieten. Dit gaat meestal gepaard met veel rookontwikkeling. Soms zijn we ook getuige van de ineenstorting van het pand. Wat we vrijwel nooit zien, is hoe mensen vluchten. […]

Lees meer

Met een nieuwe opzet van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel hebben rijksoverheid, banken en enkele gemeenten een middel gevonden om huiseigenaren met funderingsproblemen te helpen met de financiering van herstel. Nu moet de rest van de zakkende gemeenten nog mee. Duur Slechte funderingspalen zijn een grote bedreiging voor honderdduizenden woningen in de lager gelegen gebieden van […]

Lees meer

Minister Ollongren (BZK) steekt samen met BNG Bank 72 miljoen euro in een fonds dat de transformatie van leegstaande of slecht benutte bedrijfslocaties naar woningbouw moet stimuleren. Middelen Het fonds, dat wordt beheerd door SVn, verstrekt leningen aan partijen die op een andere manier moeilijk aan financiële middelen kunnen komen om een bedrijventerrein om te […]

Lees meer

Een nieuw stelsel van bouwtoezicht moet tegelijk met de Omgevingswet in werking gaan treden, op 1 januari 2021. De gemeente blijft het bevoegd gezag, maar de rol bij vergunningverlening, toezicht en handhaving verandert. Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn het eens geworden over een nieuw stelsel voor bouwtoezicht en de voorwaarden. […]

Lees meer

Het Rijk en VNG zijn het eens over de noodzaak van een nieuw stelsel van bouwtoezicht dat de bouwkwaliteit verhoogt, het aantal incidenten vermindert en de positie van de consument versterkt. Ook zijn partijen het eens over de voorwaarden waaronder de gemeenten in het nieuwe stelsel hun taken kunnen vervullen en de voorwaarden waaronder het […]

Lees meer

De topmannen van drie grote bouwbedrijven in Nederland voorspellen dat in het huidige tempo slechts de helft van de één miljoen benodigde huizen wordt gebouwd voor 2030. Gemeenten ontwikkelen te weinig bouwplannen, zeggen ze zaterdag in De Telegraaf. Plannen ‘De huidige planning van een miljoen woningen is niet realistisch’, zegt bestuursvoorzitter Daan Sperling van het Rotterdamse […]

Lees meer

Ook in 2019 te weinig nieuwbouw

Bouwen Geplaatst op 3 januari 2019

Het aantal nieuwbouwwoningen blijft volgend jaar naar verwachting steken op 65.000. Het beperkte aantal nieuwe bouwlocaties voorkomt verdere groei van het aantal bouwvergunningen. Meer tijd  Ook personeelstekorten bij bouwbedrijven beperken de aanwas van nieuwe huizen, aldus economen van ING in een rapport over de sector. Verder zitten er relatief complexere ontwikkelplannen in de pijplijn. Die […]

Lees meer

Wederopbouwwijken zijn in potentie erg geschikt voor het collectief opwekken en gebruiken van duurzame elektriciteit dankzij de doorgaans gunstige bezonning en hoeveelheid dakoppervlak. Dit vergt echter samenwerkingsconstructies, die vooral voor particuliere huishoudens complex zijn. Naoorlogse woonwijken vormen het overgrote deel van de Nederlandse woningvoorraad. De eerste grote uitbreidingswijken werden tijdens de wederopbouwperiode tussen 1945 en […]

Lees meer

Dat is ongeveer 8 procent van het totaal aantal woningen dat vorig jaar werd toegevoegd aan de woningvoorraad, blijkt uit onderzoek van het CBS. Door de transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, winkels of fabriekspanden, zijn vorig jaar ruim 7.500 nieuwe woningen ontstaan. Het gaat daarbij voornamelijk om kleine huurwoningen met een lage WOZ-waarde. Dat […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?