Gemeenten zijn bang voor financiële tegenvallers als ze deelnemen aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dat is een van de redenen dat het fonds nu waarschijnlijk wordt opgeheven. Dat zegt Dick de Jong, directeur van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF). Fonds Het funderingsfonds bestaat al sinds 2017 en moet woningeigenaren met problemen met zakkende huizen en […]

Bouwers en grondverzetbedrijven kunnen opgelucht ademhalen. Het kabinet versoepelt de Pfas-normen. Het betekent dat driekwart van de bouwprojecten weer door kan gaan. Veel grondverzet- en baggerbedrijven zullen opgelucht zijn: het kabinet gaat de normen versoepelen voor de giftige stof Pfas. De norm gaat flink omhoog, van 0,1 microgram toegestane pfas per kilo bouwgrond, naar 0,8 […]

Lees meer

Gemeenten lopen tegen flinke kostenposten aan door het overheidsbeleid voor PFAS. Projecten liggen stil, lopen vertraging op of zijn uitgesteld. Ook maken gemeenten hoge kosten door de maatregelen die ze moeten treffen, zoals het instellen van depots om grond op te slaan. Problemen Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op basis van een […]

Lees meer

De gemeente Helmond heeft naar eigen zeggen als een van de eerste gemeenten van Nederland werkbare regels opgesteld voor het verplaatsen van grond met PFAS. Over die chemische stoffen is veel te doen. Ze zitten vrijwel overal in lage concentraties in de grond. Volgens Helmond worden dankzij de nieuwe gemeentelijke regels ‘de belemmeringen op het verplaatsen […]

Lees meer

Per- en polyFluor Alkyl Stoffen (PFAS) zijn schadelijk voor het milieu en kunnen bij hogere concentraties schadelijk zijn voor mensen. Er wordt gewerkt aan regelgeving die schade door deze stoffen voorkomt. Echter, door de brede toepassing van PFAS in allerlei producten is de toplaag van de Nederlandse bodem vrijwel overal verontreinigd geraakt met lage gehalten […]

Lees meer

Grond- weg- en waterbouwbedrijven ondervinden veel problemen omdat het giftige PFAS op veel plekken in de bodem zit. Het kabinet wil de gezondheid en omgeving beschermen, maar wil ook zorgen dat projecten zo snel mogelijk door kunnen gaan. Staatssecretaris Van Veldhoven zet vandaag een nieuwe stap in de aanpak van het PFAS-probleem. Zij vraagt het […]

Lees meer

Gemeenten bibberen voor PFAS

Bodem Geplaatst op 17 oktober 2019

Gemeenten moeten direct actie ondernemen om de vervuiling met PFAS op hun grond in kaart te brengen, zodat afgegraven grond weer naar gronddepots vervoerd kan worden. Dat zegt belangenvereniging Transport- en Logistiek Nederland (TLN). Volgens TLN weten overheden zich geen raad met de PFAS-regels. Regels Grondverzet in gemeenten en waterschappen loopt steeds vaker vast door […]

Lees meer

Op 9 oktober 2019 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een kamerbrief verstuurd over het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Daarbij gaat zij in op knelpunten die in de praktijk spelen en geeft zij een doorkijk naar een definitief handelingskader in de loop van 2020. Aanleiding tijdelijk handelingskader Het tijdelijk handelingskader is opgesteld […]

Lees meer

Na de PAS wordt bouw vertraagd door PFAS

Bodem Geplaatst op 25 september 2019

Grondverzet in gemeenten en waterschappen loopt steeds vaker vast door de nieuwe regelgeving voor grondvervuiling door poly- en perfluoralkylstoffen (Pfas), stoffen die ook in anti-aanbaklagen en in blusschuim voorkomen. Overheden en bouwpartijen worden na de problemen met de stikstofnormen nu geconfronteerd met een nieuwe maatregel die bouwwerkzaamheden flink kan vertragen. Bult De Klundertse Bult van […]

Lees meer

Het gebeurt steeds minder vaak dat afval van synthetische drugs, zoals xtc en speed, wordt gedumpt. Het afval wordt vaker geloosd in ‘riolen, putten en oppervlaktewateren’, aldus de politie woensdag. Bovendien wordt drugsafval vaker opgeslagen in ‘containers, vaten en mestputten’ bij de drugslabs. 2018: 151 dumpingen In de eerste zes maanden van dit jaar gebeurde […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?