Alle woningen in Nederland krijgen een label waarmee de staat van de fundering wordt aangegeven. Het nieuwe label wordt vanaf juli 2021 opgenomen in taxatierapporten van huizen. Dat heeft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) bekendgemaakt. Anders dan het energielabel betreft het een initiatief vanuit de makelaarsvereniging en geen verplichting vanuit de overheid of Europa. […]

Lees meer

Drie opeenvolgende droge zomers teisterden natuur en landbouw. Water meer en langer vasthouden is het nieuwe devies. Welke maatregelen helpen om de droogte in Nederland het hoofd te bieden? Drie klappen ‘Klap op klap op klap’, noemt Teo Wams de effecten van de droogte op de natuur. ‘Het jaar 2018 was extreem droog. Klap twee […]

Lees meer

Scheve huizen, verzakkende straten, verschuivende dijken, en uitdrogende natuurgebieden. Burgers, bedrijven en overheid zullen de komende jaren flink moeten investeren in onderhoud. Dat valt op te maken uit de vernieuwde interactieve bodemdalingskaart van Nederland, die vandaag online is gekomen. De gegevens kunnen worden ingezien op bodemdalingskaart.nl. 40 miljard meetpunten De kaart, die het Nederlands Centrum voor Geodesie […]

Lees meer

PFAS-norm opnieuw verruimd

BodemWater Geplaatst op 8 juli 2020

De PFAS-norm wordt opnieuw verruimd, van 0,8 microgram PFAS per kilo grond naar 1,4. Daarnaast valt het verschil in regels tussen grond en bagger weg, en komt er een regionale grenswaarde voor geïsoleerde diepe plassen. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. “Het loslaten van de detectielimiet voor toepassingen in […]

Lees meer

De provincie gaat overheden extra compenseren voor kosten die worden gemaakt voor het opruimen van illegaal gedumpt drugsafval. Volgens een nieuwe landelijke regeling kunnen gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en Staatsbosbeheer de helft van de kosten terugkrijgen. Driekwart De provincie gaat verder en verhoogt dat percentage tot 75 procent, met een maximum van 24.999 euro. Tot 2023 […]

PFAS hoopt zich op langs de kust

Bodem Geplaatst op 13 mei 2020

In heel Nederland worden aan de kust verhoogde concentraties PFAS-gifstoffen gevonden. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om neerslag van gif dat zweeft boven zee. Het stelt overheden voor een probleem, mede omdat het voorlopig onmogelijk lijkt er iets tegen te doen. PFAS is een verzamelnaam voor een groep niet-afbreekbare chemische stoffen. Ze komen vrij in de chemische […]

Lees meer

De kranten staan er bol van. Het is extreem droog voor de tijd van het jaar. Zeker op de hoge zandgronden. Daar zijn de boeren intussen begonnen met het beregenen van hun akkers en geldt er een alarmfase voor bosbranden. Drinkwaterbedrijf Vitens leverde in de eerste twee weken van april al een miljard liter drinkwater […]

Lees meer

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt 2 april de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ open. Agrariërs kunnen dan een aanvraag indienen bij het waterschap voor het verbeteren van waterkwaliteit en/of het verminderen van bodemdaling. De regeling is bedoeld voor boeren die samen met het waterschap willen werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. De afgelopen twee […]

Lees meer

Om de wateroverlast voor woningen na een regenbui te verminderen, willen de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland het grondwaterpeil in een groot deel van de binnenstad met 25 centimeter verlagen. Daarmee moeten ondergelopen straten, kelders en woonkamers verleden tijd zijn. Riolen Het aanpassen van het peil gaat niet van de een op de […]

Reorganisatie is hét onderwerp van gesprek in de bestuurskamers van bouwbedrijven. Het uitgeven van vergunningen in de bouw komt te langzaam op gang en dat zorgt ervoor dat verschillende bouwbedrijven geen werk hebben voor al hun personeel. Ze bereiden daarom een ontslagronde voor. Dat blijkt uit een rondgang van BNR. Door de stikstof- en PFAS-problemen […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?