Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Vierentwintig gewasbeschermingsmiddelen die sinds 2005 zijn toegelaten, zijn aangetroffen in het bodemwatermilieu en breken daar beperkt af. Dat blijkt uit een recente overzichtsstudie van wateronderzoeksinstituut KWR op basis van monitoringdata van drinkwaterbedrijven uit de periode 2010-2014. De vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin noemt het zorgwekkend dat ook recent toegelaten middelen reeds in grond- en oppervlaktewater zijn teruggevonden. KWR […]

Lees meer

Een structurele subsidieregeling vanuit het Rijk voor de opruimkosten van drugsafval is volgens minister Grapperhaus niet aan de orde. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij regionale en lokale overheden, die zelf met een structurele financieringsoplossing moeten komen. Wel is eenmalig 400.000 euro extra beschikbaar ter compensatie. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid informeert de Tweede Kamer in een […]

Lees meer

De bodem in Nederland daalt al eeuwen, maar pas vrij recent wordt de urgentie van het probleem erkend. Overal in het land doen overheden inmiddels proeven gericht op voorkomen en aanpassen. Met het risico dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Tijd voor een nationaal programma bodemdaling. Aan het oerhollandse landschap met molens en grazende […]

Lees meer

Eigenaren van een weiland in Nuenen waar drugsafval was gevonden, hoeven de kosten voor het opruimen daarvan niet te betalen. De Raad van State bepaalde dat woensdag. De grondeigenaren hadden niets met de twee dumpingen van drugsafval te maken. Dat hadden onbekenden gedaan. Kosten verhalen op eigenaren Het gemeentebestuur van Nuenen, Gerwen en Nederwetten wilde […]

Lees meer

Door de droge zomer van 2018 is het aantal funderingsproblemen in Nederland fors toegenomen. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) constateert dat er veel meldingen binnengekomen uit nieuwe gebieden, zoals het rivierengebied. Het gaat om huizen die direct op de ondergrond zijn gefundeerd. Ook daar is een lage grondwaterstand de boosdoener. Klei klinkt in, de bodem […]

Lees meer

Rijkswaterstaat Bodem+ heeft haar Jaarwerkplan Bodem+ gepresenteerd in de vorm van een online magazine. Het jaarwerkplan 2019 geeft de toekomstplannen van Bodem+ weer en geeft aan wat prioriteiten zijn voor dit jaar. Bodem+ streeft naar een duurzaam beheer en gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormt Bodem+ een schakel tussen beleidsvorming door het ministerie en […]

Lees meer

Gemeenten moeten goed nadenken hoe zij met geothermie omgaan. De keuze van de locatie en de manier waarop de putten worden gemaakt kunnen grote gevolgen hebben. Daarom gaat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) scherper toezien op de veiligheid van geothermieputten en strengere eisen formuleren waaraan putten moeten voldoen. Vertienvoudigen De komende twaalf jaar zal […]

Lees meer

Alle 23 Nederlandse geothermieprojecten hebben met corrosie van de put te maken. Ook bestaat de kans op ondergrondse lekkages van chemicaliën. Daarom wil het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) strengere eisen waaraan putten moeten voldoen om ervoor te zorgen dat het veilig blijft. Geothermie staat volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de vooravond […]

Lees meer

Op 18 december 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Ook de aanvullingswetten voor geluid en natuur liggen bij het parlement, de aanvullingswet grondeigendom volgt in 2019. De Aanvullingswet bodem […]

Lees meer

Bodemonderzoekers maken tot nu toe vooral gebruik van conventionele onderzoekstechnieken waarbij bodemmonsters in het laboratorium worden geanalyseerd. Met ‘nieuwe’ methodes kunnen in korte tijd in het veld veel meer metingen worden gedaan. Bovendien is de uitslag van het bodemonderzoek direct zichtbaar. Tijd om deze on site bodemonderzoekstechnieken beter te benutten. Sinds 2006 beheert Bodem+ van […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?