Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Gemeenten moeten goed nadenken hoe zij met geothermie omgaan. De keuze van de locatie en de manier waarop de putten worden gemaakt kunnen grote gevolgen hebben. Daarom gaat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) scherper toezien op de veiligheid van geothermieputten en strengere eisen formuleren waaraan putten moeten voldoen. Vertienvoudigen De komende twaalf jaar zal […]

Lees meer

Alle 23 Nederlandse geothermieprojecten hebben met corrosie van de put te maken. Ook bestaat de kans op ondergrondse lekkages van chemicaliën. Daarom wil het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) strengere eisen waaraan putten moeten voldoen om ervoor te zorgen dat het veilig blijft. Geothermie staat volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de vooravond […]

Lees meer

Op 18 december 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Ook de aanvullingswetten voor geluid en natuur liggen bij het parlement, de aanvullingswet grondeigendom volgt in 2019. De Aanvullingswet bodem […]

Lees meer

Bodemonderzoekers maken tot nu toe vooral gebruik van conventionele onderzoekstechnieken waarbij bodemmonsters in het laboratorium worden geanalyseerd. Met ‘nieuwe’ methodes kunnen in korte tijd in het veld veel meer metingen worden gedaan. Bovendien is de uitslag van het bodemonderzoek direct zichtbaar. Tijd om deze on site bodemonderzoekstechnieken beter te benutten. Sinds 2006 beheert Bodem+ van […]

Lees meer

Samen met partners van universiteiten, kennisinstituten en bedrijven heeft het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (het NCG) de eerste Actuele Bodemdalingskaart van Nederland ontwikkeld. Een team van onderzoekers heeft drie verschillende soorten geodetische data verwerkt in het onderliggende model: satelliet-radar, GPS, en zwaartekrachtmetingen. Deze gegevens zijn verwerkt tot een interactieve kaart in een publiek […]

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere partijen willen dat er opnieuw financiering vanuit het Rijk komt voor het opruimen van drugsafval. ‘Grondeigenaren en gemeenten draaien nu op voor de aanzienlijke kosten. Dit is niet rechtvaardig.’ Eerder was er een door de Tweede Kamer afgedwongen co-financieringsregeling van in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor […]

Lees meer

RIVM heeft in augustus 2018 de lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt. Ten opzichte van februari 2018 zijn er 31 stoffen aan de lijst toegevoegd en 35 van de lijst verwijderd. Op 2 februari 2018 is de eerste lijst met potentiële ZZS gepubliceerd. Deze lijst wordt samengesteld uit stoffen en stoffengroepen die zijn opgenomen […]

Lees meer

Ruim 10.000 bedrijven hebben zich voor 2008 aangemeld voor de Bedrijvenregeling. Omdat de regeling per 2025 wordt beëindigd is deze per 1 juli 2017 geoptimaliseerd. Zo kunnen zoveel mogelijk van de oorspronkelijke aanmelders er nog gebruik van maken. Rijkswaterstaat Bodem+ heeft de Handleiding Bedrijvenregeling en informatie op haar website geactualiseerd, zodat decentrale overheden en bedrijven […]

Lees meer

Sinds begin dit jaar is de Wet op de Basisregistratie Ondergrond van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat alle data omtrent de Nederlandse ondergrond op één centrale plek op uniforme wijze staan geregistreerd. Overheden zijn verplicht om informatie aan te leveren én te gebruiken. Daar is nog wel een mentaliteitsverandering voor nodig. De Nederlandse ondergrond […]

Lees meer

Dat er een verband is tussen de aanwezigheid van puin en de daadwerkelijke aanwezigheid van asbest in de bodem is min of meer bekend. De vraag is alleen bij welke soorten puin en in welke mate van bijmenging? TNO heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Bodem+ een statistisch onderzoek uitgevoerd om deze relatie nader te onderzoeken. […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?