Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Samen met partners van universiteiten, kennisinstituten en bedrijven heeft het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (het NCG) de eerste Actuele Bodemdalingskaart van Nederland ontwikkeld. Een team van onderzoekers heeft drie verschillende soorten geodetische data verwerkt in het onderliggende model: satelliet-radar, GPS, en zwaartekrachtmetingen. Deze gegevens zijn verwerkt tot een interactieve kaart in een publiek […]

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere partijen willen dat er opnieuw financiering vanuit het Rijk komt voor het opruimen van drugsafval. ‘Grondeigenaren en gemeenten draaien nu op voor de aanzienlijke kosten. Dit is niet rechtvaardig.’ Eerder was er een door de Tweede Kamer afgedwongen co-financieringsregeling van in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor […]

Lees meer

RIVM heeft in augustus 2018 de lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt. Ten opzichte van februari 2018 zijn er 31 stoffen aan de lijst toegevoegd en 35 van de lijst verwijderd. Op 2 februari 2018 is de eerste lijst met potentiële ZZS gepubliceerd. Deze lijst wordt samengesteld uit stoffen en stoffengroepen die zijn opgenomen […]

Lees meer

Ruim 10.000 bedrijven hebben zich voor 2008 aangemeld voor de Bedrijvenregeling. Omdat de regeling per 2025 wordt beëindigd is deze per 1 juli 2017 geoptimaliseerd. Zo kunnen zoveel mogelijk van de oorspronkelijke aanmelders er nog gebruik van maken. Rijkswaterstaat Bodem+ heeft de Handleiding Bedrijvenregeling en informatie op haar website geactualiseerd, zodat decentrale overheden en bedrijven […]

Lees meer

Sinds begin dit jaar is de Wet op de Basisregistratie Ondergrond van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat alle data omtrent de Nederlandse ondergrond op één centrale plek op uniforme wijze staan geregistreerd. Overheden zijn verplicht om informatie aan te leveren én te gebruiken. Daar is nog wel een mentaliteitsverandering voor nodig. De Nederlandse ondergrond […]

Lees meer

Dat er een verband is tussen de aanwezigheid van puin en de daadwerkelijke aanwezigheid van asbest in de bodem is min of meer bekend. De vraag is alleen bij welke soorten puin en in welke mate van bijmenging? TNO heeft in opdracht van Rijkswaterstaat Bodem+ een statistisch onderzoek uitgevoerd om deze relatie nader te onderzoeken. […]

Lees meer

De gemeente Nuenen gaat in hoger beroep in een kwestie over de kosten van het opruimen van drugsafval. De gemeente probeerde de kosten in rekening te brengen bij de eigenaar van de grond waar het afval werd gedumpt, maar verloor eind vorig jaar een rechtszaak die de getroffen inwoner had aangespannen. De rechter in Den […]

Bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties is in toenemende mate te zien dat gemeenten er naar streven de locatieontwikkeling met een gesloten grondbalans tot stand te brengen. Dit geeft invulling aan de duurzaamheidsambities en kan ook kostenbesparend werken. In de ideale situatie wordt grond die vrijkomt bij graafwerkzaamheden direct toegepast op die locaties waar een grondvraag is, […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?