Een vliegtuig met geavanceerde camera bracht de hoeveelheid asbestdaken in de provincie Drenthe in beeld: zes miljoen vierkante meter. Met de eerste openbare ‘asbestdakenkaart’ kan elke Drent vanaf vandaag zelf ontdekken hoe het met de eigen dakbekleding is gesteld. Zo hoopt de provincie de asbestsanering te versnellen. Giga-uitdaging  ‘Het is een giga-uitdaging’, stelt Drents gedeputeerde […]

Het aantal aangevraagde milieueffectrapportages (m.e.r.) met belangrijke tekorten is in 2017 significant gestegen. Zeven op de tien werden vorig jaar door de Commissie m.e.r. afgekeurd, tegenover 63 procent een jaar eerder. Vooral gemeenten blijven in gebreke, provincies en rijk doen het beter. Uitstoot onderschat ‘We zien dat veel gemeenten worstelen met de effecten van hun […]

Het kabinet stelt 70 miljoen euro beschikbaar om medicijnresten en andere chemische stoffen uit het water te halen. Voor onderzoek naar nieuwe chemische stoffen reserveert het rijk 10 miljoen euro, er gaat 16 miljoen naar een kwelderproject om vertroebeling van het waddengebied tegen te gaan en er komt 75 miljoen euro op tafel voor een […]

De RVO.nl onderzoekt samen met de gemeenten Drimmelen, Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam of een Regelhulp evenementenvergunning de dienstverlening aan ondernemers kan verbeteren. Een Regelhulp is een interactieve vraagboom die de ondernemer helpt bij het ontrafelen van (complexe) wet- en regelgeving. Met een Regelhulp evenementenvergunning krijgen ondernemers advies op maat en een overzicht van de benodigde […]

De Wet markt en overheid heeft haar nut en noodzaak niet bewezen en leidt enkel tot extra administratieve lasten. De voorgestelde aanscherping van de wet belemmert gemeenten flexibel in te spelen op veranderingen in de maatschappij, en tast hun bestuurlijke autonomie aan. Dat zegt de VNG in een reactie op het voorstel van de minister […]

Lees meer

Wilt u dit najaar nog een cursus volgen? In november en december hebben we weer een aantal cursussen op de agenda staan die gegarandeerd door gaan. Aanmelden kan via onze website. Heeft u vragen? Neem contact op met Kristian Koster  op 033 – 422 99 70. Milieueffectrapportage 2, 9, 16 en 23 november 2017 Besluit Bodemkwaliteit 2 en 9 […]

De leegstand in een groot aantal gemeenten stijgt. In 45% van de onderzochte gemeenten is de leegstand van buurtwinkelcentra toegenomen. In 33% van de gemeenten is die stijging er ook in de centrumgebieden en overige winkellocaties, zo blijkt uit een analyse van Detailhandel Nederland. Als de aanpak van leegstand geen topprioriteit wordt, dreigen veel stadswijken […]

De tool voor de Zelfevaluatie Kwaliteitscriteria is vanaf 1 december 2017 niet meer beschikbaar. Hiermee komt een einde aan de gebruiksmogelijkheden van de VTH-tool. InfoMil raadt u daarom aan om voor 1 december 2017 een rapportage te maken van de eigen gegevens. Na deze datum is het niet meer mogelijk. De helpdesk van InfoMil kan u zo nodig helpen met […]

Lees meer

Deltaplan 2018

Algemeen Geplaatst op 20 september 2017

Gisteren is het Deltaplan 2018 gepresenteerd. Heeft u het al gelezen? Zo niet, dan kunt u op de website van de Deltacommissaris alles lezen. Zo’n 60% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen 9 miljoen mensen. Belangrijk dus om Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater. In het Deltaplan zijn […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?