Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt voor een lage waterdruk als iedereen tijdens de voorspelde hittegolf later deze week massaal en lang de kraan gaat opendraaien. Kort douchen, geen grote opzetzwembaden vullen en de tuin alleen sproeien als het echt nodig is, tussen 22.00 en 07.00 uur, zijn noodzakelijk. Die adviezen gaat Vitens deze week in een publiekscampagne […]

Lees meer

Er zijn drie manieren waarop men kan omgaan met betwist erfgoed: verwijderen, aanpassen of behouden. Dat staat in de Unesco-handreiking die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aandraagt nu discussies oplaaien als gevolg van de Black Lives Matter-demonstraties. Verstandige beleidsmakers proberen conflicten voor te zijn. Vervelende verrassingen Wat de gekozen aanpak ook is, er moet […]

Staat van de woningmarkt 2020

Algemeen Geplaatst op 17 juni 2020

De woningbouwproductie moet op gang blijven om de groeiende vraag op te vangen en tegelijkertijd het woningtekort weg te werken. Dit is een van de belangrijkste doelen uit de Staat van de Woningmarkt 2020. In het rapport staan de belangrijkste ontwikkelingen in de woningmarkt van het afgelopen jaar. Woningbouwproductie moet op gang blijven Naar verwachting […]

Lees meer

In wijken met veel sociale huurwoningen zouden gemeenten er goed aan doen om te investeren in een herkenbare, betrouwbare ondersteuner die problemen in de wijk vroeg kan signaleren. Zo’n waakvlamfunctie is nodig omdat er steeds meer psychisch kwetsbare mensen in die wijken wonen. Zorg schiet tekort Dat is de belangrijkste aanbeveling in een onderzoek door […]

Lees meer

De coronacrisis zet óók de ruimtelijke ordening scherp op het netvlies. Een herinrichting van de leefomgeving ligt in het verschiet, voor zo min mogelijk contact en de bekende afstandsregel. Is dat allemaal tijdelijk of moet gezondheid een meer structurele plek krijgen in het omgevingsbeleid? Maatregelen moeten de fysieke ruimte in stadscentra coronaproof maken. Gemeenten en het bedrijfsleven […]

Minister-president Mark Rutte heeft op Twitter lokale politici opgeroepen te luisteren naar jongeren als het gaat over de vraag, hoe om te gaan met corona. De premier verpakte zijn boodschap aan gemeenten in een groter appel op volwassenen om de stem van de jongeren te betrekken bij zaken op school, in de wijk en bijvoorbeeld bij […]

Steden hebben voldoende water nodig voor de aanleg van meer bomen. Die zijn essentieel voor de hittebestendigheid van steden. Bomen zorgen met hun schaduw voor koele plekken en verdamping. Dat blijkt uit rapport ‘De hittebestendige stad’ dat op 25 mei is aangeboden aan Deltacommissaris Peter Glas. De Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie (Deltaprogramma, 2014) beoogt dat Rijk, […]

Lees meer

Het kabinet gaat de teugels aanhalen bij landelijke opgaven als de woningbouw en energietransitie. Opgaven waar het Rijk immers verantwoordelijk voor is. Nee, van een nieuwe centralisatiedrift is geen sprake. Gemeenten krijgen er juist bevoegdheden bij. Zo mogen ze ondernemers verplichten hun dak vol met zonnepanelen te leggen. ‘De complexe en deels tegenstrijdige maatschappelijke opgaven […]

Lees meer

Brandweer Nederland heeft een advies voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages opgesteld met betrekking tot het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in parkeergarages. Doel van het advies is dat zij zich bewust zijn van de risico’s en risicoverminderende maatregelen kunnen treffen. ‘We maken ons zorgen over het toenemende aantal elektrische voertuigen in parkeergarages en […]

De Nederlandse kantorenmarkt lijkt op basis van actuele stresstests beter bestand tegen een crisis dan voor de kredietcrisis in 2008. Ook bij een relatief hoog werkloosheidspercentage bereikt de leegstand niet het niveau van na de kredietcrisis. Vastgoedadviseur CBRE Nederland voert op basis van de ontwikkelde data-analyses regelmatig stresstests uit voor de kantorenmarkt. Er is nu […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?