De doelen die Nederland heeft gesteld op het gebied van wonen en werken vergen nog de nodige inzet. Dat geldt eens te meer voor de energietransitie, circulaire economie en de natuur-, water- en milieukwaliteit. Dit blijkt uit de rapportage Monitor van de Nationale Omgevingsvisie, die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag publiceert als reactie […]

Lees meer

Door de coronacrisis is het dit jaar een stuk drukker in natuurgebieden, en dat zorgt voor geluidsoverlast, afval en schade. Dat blijkt uit een rondgang van het tv-programma De Monitor onder 158 boswachters en boa’s. Effect Natuurbeheerders maken zich al langer zorgen over de toenemende druk op natuurgebieden, maar volgens de boswachters heeft de lockdown […]

Lees meer

Het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, onder andere door het gebrek aan financiële ruimte, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven, zoals de zorg of […]

Lees meer

We bieden sinds dit voorjaar een nieuwe leergang aan: ‘Regie op overheidsvastgoed’. Deze leergang is de derde opleiding die voortgekomen is uit de succesvolle samenwerking met Stichting Orbiters. Tijd dus om eens nader kennis te maken met deze leergang. We hebben hoofddocent Ines Keetell-Homringhausen vijf vragen voorgelegd over het hoe en waarom van deze leergang. […]

Lees meer

Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen. Eenzame ouderen lopen daarbij extra risico. Dankzij de hitte- en eenzaamheidskaart kunnen gemeenten en inwoners in één oogopslag zien waar zij in actie moeten komen. De timing kon niet beter nu de temperaturen weer flink gaan stijgen. De hitte- en eenzaamheidskaart voor alle Nederlandse gemeenten is […]

Lees meer

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) gebruikt vanaf dit najaar een drone om toezicht te houden vanuit de lucht. Eerder ging onder meer de Omgevingsdienst Midden-Holland de Arnhemmers al met de inzet van drones voor. Sneller en preciezer Een drone meet sneller, beter en preciezer. Onder het apparaat dat ODRA gaat gebruiken zit een normale en […]

Hoewel een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking tegenwoordig thuiswerkt, leidt de coronacrisis gek genoeg tot beduidend méér vraag naar kantoren. Dat heeft mogelijke consequenties voor het vastgoedbeleid van gemeenten. Kleinere kantoren  Door de coronacrisis willen bedrijven niet meer langdurig vastzitten aan één groot kantoorpand. Ze zoeken daarom vaker naar kleinere panden die ze ook snel […]

Het ontbreken van een ‘nationaal kader’ is de belangrijkste reden waarom gemeenten worstelen met hun emissievrije zones voor stadslogistiek. Dat leiden onderzoekers van Natuur & Milieu af uit de toelichtingen van slecht scorende gemeenten. Nauwelijks een kwart Vorige week bracht Natuur & Milieu naar buiten dat de ontwikkeling van emissievrije zones voor stadslogistiek ver achterloopt […]

Lees meer

Hoewel het economisch nog voor de wind ging, is het gezamenlijk exploitatietekort bij gemeenten gestegen van € 197 miljoen naar € 767 miljoen in 2019. Dit blijkt uit de onbewerkte IV3-cijfers die het CBS op 24 juli heeft gepubliceerd. Deze cijfers zijn de eerste aanleveringen van gemeenten op basis waarvan de analyse is gemaakt. Ongeveer […]

Via Platform31 kwamen we een interessant artikel tegen wat we graag aan jullie tippen: “Vaak komen we in ons dagelijks werk nauwelijks aan lezen toe. De zomer is dan vaak een mooi moment om bij te lezen, te kijken wat er speelt en om inspiratie op te doen. In onze jaarlijkse zomerspecial bundelen we daarom […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?