Bodemdaling in Nederland

Algemeen Geplaatst op 28 januari 2020

Het is algemeen bekend dat de zeespiegel stijgt. Dat is een fikse uitdaging voor een land dat grotendeels onder zeeniveau ligt. Het is echter minder bekend dat ook onze bodem daalt. De ergste en meeste bekende bodemdaling is in Groningen door de gaswinning, maar het onderwerp raakt heel Nederland. Verzakking zorgt voor schade aan bestaande […]

Het stopzetten van de PAS-regeling en de verscherpte PFAS-norm kost vrijwel elke gemeente geld. Maar in de begrotingen voor 2020 is dit nauwelijks terug te vinden. ‘De kans is groot dat de meeste gemeentebegrotingen voor 2020 over een paar maanden worden gewijzigd.’ Ontbreken uitwerking Slechts 13 procent van de gemeenten noemt de risico’s van zowel […]

Lees meer

Onze docenten zijn heel belangrijk voor ons, maar zeker ook voor jou. Daarom stellen we graag een aantal docenten aan je voor. Zo krijg je een goed beeld van hun achtergrond en wat zij je kunnen bieden. Hieronder de visie van Erika Samuels Brusse – van der Linden over haar vak en haar ervaringen als […]

De bouwproductie zal dit jaar met 2 procent krimpen door de stikstof- en PFAS-crisis, verwacht ABN Amro. Daarmee zou een einde komen aan een reeks zeer goede jaren voor de bouw. In 2019 was er nog sprake van een groei van 4 procent, aldus de bank. Door de uitspraak van de Raad van State vorig […]

Lees meer

Hoe is momenteel de kwaliteit van leven in de verschillende Nederlandse regio’s? Hoe groot zijn de verschillen tussen regio’s? En in welk opzicht kan de kwaliteit van leven voor de mensen in die regio’s worden verbeterd? Om deze vragen te beantwoorden heeft het PBL in samenwerking met Telos het dashboard ‘Hoe is het leven in jouw […]

Lees meer

Gemeenten zijn bang voor financiële tegenvallers als ze deelnemen aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dat is een van de redenen dat het fonds nu waarschijnlijk wordt opgeheven. Dat zegt Dick de Jong, directeur van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF). Fonds Het funderingsfonds bestaat al sinds 2017 en moet woningeigenaren met problemen met zakkende huizen en […]

De snelle toename van (X)XL vastgoed baart zorgen. Het huidige vraaggericht ontwikkelen gaat gepaard met een gebrek aan regie en er is te weinig zicht op de impact die de (X)XL trend heeft op landschap, stad en infrastructuur. Rijk en regio zouden veel strengere eisen moeten stellen en nadenken over wat wel en niet gefaciliteerd […]

Lees meer

Op 16 oktober heeft Rijksadviseur Daan Zandbelt het advies ‘Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij’ aangeboden aan de bestuurlijke programmaraad van het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’. Hierin houden we pleidooi om de woningbouwopgave niet als doel op zich te zien, maar als middel om de regio rijker, hechter en schoner te maken. In […]

Lees meer

Energieopwekking kan van waarde zijn voor landschap en omgeving. Dat willen de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) en Wageningen University & Research (WUR) laten zien met het pro-ject Energietuinen Nederland. In de Energietuin gaat grootschalige duurzame energieopwekking samen met natuur, landschap, recreatie en educatie. Grootschalige duurzame energieopwekking is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. “Dit hoeft […]

Lees meer

Vanaf 25 november kunnen varkenshouders die willen stoppen, zich inschrijven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). De regeling is vanaf vandaag in te zien, zodat varkenshouders zich kunnen voorbereiden. Daarbij kunnen ze voor advies en begeleiding aankloppen bij hun gemeente. De subsidieregeling draagt bij aan het verminderen van de geuroverlast, aan het verbeteren van de […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?