Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

De moeilijkheden op de markt voor winkelvastgoed hebben nu ook de populairste winkelgebieden bereikt. Daalden de afgelopen jaren vooral winkels op minder drukke plekken in waarde, nu gaan ook de prijzen van winkels in historische binnensteden omlaag. Afwaardering Dat blijkt volgens het FD uit de halfjaarcijfers die beursgenoteerde vastgoedfondsen vorige week hebben gepubliceerd. De Nederlandse winkels […]

  Steeds groter wordende stapels informatie, als gevolg van digitalisering en een toenemend takenpakket, maken het werk van raadsleden en griffiers zwaarder. Daarnaast lukt het raadsleden niet om eigen prioriteiten te stellen en om goede banden te onderhouden met de samenleving. Drie problemen Het Rathenau-instituut deed onderzoek naar ‘Griffiers en digitalisering’ en signaleert drie problemen als […]

Lees meer

Wat betekent dit voor milieueffectrapportage? Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven […]

Lees meer

Gemeenten mogen best meer experimenteren door meer taken zelf uit te voeren. ‘Waarom niet, als dat bijvoorbeeld een dochter van een bezorgde vader in Amsterdam aan een woning helpt,’ aldus minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Die standpunt wordt verwoord in de Thorbecke-lezing, die de minister gisteren in Zwolle had moeten houden. Maar omdat ze griep heeft, […]

Lees meer

Flinke hap uit gemeentefonds

Algemeen Geplaatst op 24 september 2018

Gemeenten zijn op Prinsjesdag getrakteerd op een dikke min van 363 miljoen euro. Ze krijgen dit jaar 194 miljoen euro minder uit het gemeentefonds, terwijl het kabinet daar ook nog eens 169 miljoen euro uitneemt vanwege de hoeveelheid geld dat ze bij het btw-compensatiefonds hebben gedeclareerd. Voor een gemeente van 40.000 inwoners betekent die gecombineerde […]

Een vliegtuig met geavanceerde camera bracht de hoeveelheid asbestdaken in de provincie Drenthe in beeld: zes miljoen vierkante meter. Met de eerste openbare ‘asbestdakenkaart’ kan elke Drent vanaf vandaag zelf ontdekken hoe het met de eigen dakbekleding is gesteld. Zo hoopt de provincie de asbestsanering te versnellen. Giga-uitdaging  ‘Het is een giga-uitdaging’, stelt Drents gedeputeerde […]

Lees meer

Het aantal aangevraagde milieueffectrapportages (m.e.r.) met belangrijke tekorten is in 2017 significant gestegen. Zeven op de tien werden vorig jaar door de Commissie m.e.r. afgekeurd, tegenover 63 procent een jaar eerder. Vooral gemeenten blijven in gebreke, provincies en rijk doen het beter. Uitstoot onderschat ‘We zien dat veel gemeenten worstelen met de effecten van hun […]

Het kabinet stelt 70 miljoen euro beschikbaar om medicijnresten en andere chemische stoffen uit het water te halen. Voor onderzoek naar nieuwe chemische stoffen reserveert het rijk 10 miljoen euro, er gaat 16 miljoen naar een kwelderproject om vertroebeling van het waddengebied tegen te gaan en er komt 75 miljoen euro op tafel voor een […]

Lees meer

De RVO.nl onderzoekt samen met de gemeenten Drimmelen, Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam of een Regelhulp evenementenvergunning de dienstverlening aan ondernemers kan verbeteren. Een Regelhulp is een interactieve vraagboom die de ondernemer helpt bij het ontrafelen van (complexe) wet- en regelgeving. Met een Regelhulp evenementenvergunning krijgen ondernemers advies op maat en een overzicht van de benodigde […]

Lees meer

De Wet markt en overheid heeft haar nut en noodzaak niet bewezen en leidt enkel tot extra administratieve lasten. De voorgestelde aanscherping van de wet belemmert gemeenten flexibel in te spelen op veranderingen in de maatschappij, en tast hun bestuurlijke autonomie aan. Dat zegt de VNG in een reactie op het voorstel van de minister […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?