De snelle toename van (X)XL vastgoed baart zorgen. Het huidige vraaggericht ontwikkelen gaat gepaard met een gebrek aan regie en er is te weinig zicht op de impact die de (X)XL trend heeft op landschap, stad en infrastructuur. Rijk en regio zouden veel strengere eisen moeten stellen en nadenken over wat wel en niet gefaciliteerd […]

Lees meer

Op 16 oktober heeft Rijksadviseur Daan Zandbelt het advies ‘Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij’ aangeboden aan de bestuurlijke programmaraad van het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’. Hierin houden we pleidooi om de woningbouwopgave niet als doel op zich te zien, maar als middel om de regio rijker, hechter en schoner te maken. In […]

Lees meer

Energieopwekking kan van waarde zijn voor landschap en omgeving. Dat willen de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) en Wageningen University & Research (WUR) laten zien met het pro-ject Energietuinen Nederland. In de Energietuin gaat grootschalige duurzame energieopwekking samen met natuur, landschap, recreatie en educatie. Grootschalige duurzame energieopwekking is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. “Dit hoeft […]

Lees meer

Vanaf 25 november kunnen varkenshouders die willen stoppen, zich inschrijven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). De regeling is vanaf vandaag in te zien, zodat varkenshouders zich kunnen voorbereiden. Daarbij kunnen ze voor advies en begeleiding aankloppen bij hun gemeente. De subsidieregeling draagt bij aan het verminderen van de geuroverlast, aan het verbeteren van de […]

Lees meer

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de ruimte. Om de transities op het gebied van de landbouw, energie, waterhuishouding en circulaire economie te doen slagen, geldt solidariteit tussen de overheden en tussen inwoners als basisvoorwaarde. Dat vraagt wat betreft Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en […]

Lees meer

De groei van de woningvoorraad zal de komende jaren waarschijnlijk hoger liggen dan de groei van het aantal huishoudens, waardoor de woningbouw de achterstand kan inlopen. Maar op de lange termijn is de netto groei waarschijnlijk net zo groot. Dat melden het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) […]

Lees meer

Huurders minder tevreden met woning

Algemeen Geplaatst op 25 september 2019

Huishoudens waren in 2018 minder vaak tevreden met hun woning dan in de jaren daarvoor. Vooral onder huishoudens in een huurwoning nam de tevredenheid af: in 2018 was 71 procent van de huurders (zeer) tevreden met de woning. In 2009 was dat nog 81 procent. Tussen sociale huurders en particuliere huurders zijn er nagenoeg geen […]

Lees meer

‘Klimaatadaptief en waterrobuust bouwen en ontwikkelen zou het ‘nieuwe normaal’ moeten zijn.’ Dat schrijft deltacommissaris Peter Glas in het eerste Deltaprogramma dat onder zijn verantwoordelijkheid tot stand is gekomen. In het programma is er daarnaast aandacht voor de droogte en de zoetwatervoorraad, en voor de waterveiligheid. Tot 2050 houdt Nederland de voeten droog. Maar daarna? […]

Lees meer

De moeilijkheden op de markt voor winkelvastgoed hebben nu ook de populairste winkelgebieden bereikt. Daalden de afgelopen jaren vooral winkels op minder drukke plekken in waarde, nu gaan ook de prijzen van winkels in historische binnensteden omlaag. Afwaardering Dat blijkt volgens het FD uit de halfjaarcijfers die beursgenoteerde vastgoedfondsen vorige week hebben gepubliceerd. De Nederlandse winkels […]

  Steeds groter wordende stapels informatie, als gevolg van digitalisering en een toenemend takenpakket, maken het werk van raadsleden en griffiers zwaarder. Daarnaast lukt het raadsleden niet om eigen prioriteiten te stellen en om goede banden te onderhouden met de samenleving. Drie problemen Het Rathenau-instituut deed onderzoek naar ‘Griffiers en digitalisering’ en signaleert drie problemen als […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?