Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Graag informeren wij u over een directiewisseling bij NIVE Opleidingen, IBO Qualified Business School en Geoplan. Sinds 1 maart heeft Maurice Aarts het stokje van Ina Kurvers-ten Berge overgenomen in de rol van directeur. Ina gaat zich in een nieuwe rol richten op de innovatie van de programma’s. Maurice: “Ik heb veel ondernemerservaring opgedaan in […]

In het geheim overleggen premier Rutte en de vier grote steden over mobiliteit en woningbouw. Ze kijken naar alternatieve financiering van grote ov-projecten, bijvoorbeeld door private partijen. Een nieuwe lightrailverbinding voor Den Haag. Een extra brug over de Maas in Rotterdam. Een ondergrondse metrolijn voor Utrecht. En maar liefst twee nieuwe metrotracés aan de westkant […]

Lees meer

Het kabinet geeft gemeenten extra instrumenten om Nederlanders lokaal meer inspraak en zeggenschap te geven. 75 gemeenten in Nederland zijn al goed bezig met het zogenoemde Right to Challenge. Zo bedachten buurtbewoners rond de Afrikaandermarkt in Rotterdam een beter systeem om zwerfafval gedurende de hele dag in te zamelen voor hetzelfde budget. Bewoners kunnen bij […]

Lees meer

Het College van Rijksadviseurs heeft op 6 december Panorama Nederland gelanceerd: een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Met Panorama Nederland laat het College van Rijksadviseurs zien dat de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, juist de sleutel zijn voor welkome en structurele verbeteringen van ons land. Programma-directeur-generaal Omgevingswet Erik Jan van Kempen van het […]

Lees meer

Straten gevuld met de rotzooi van afgestoken vuurwerk. Opstootjes, schade of zelfs lichamelijk letsel. De jaarwisseling ligt weer in het verschiet. Als het aan deze gemeenten ligt, worden de problemen door vuurwerk tijdens oud en nieuw zoveel mogelijk beperkt.  Schadeloze oudejaarsviering Gemeente De Fryske Marren wil het nieuwe jaar ‘goed en feestelijk’ inluiden en hoopt op een […]

Lees meer

Samen met partners van universiteiten, kennisinstituten en bedrijven heeft het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (het NCG) de eerste Actuele Bodemdalingskaart van Nederland ontwikkeld. Een team van onderzoekers heeft drie verschillende soorten geodetische data verwerkt in het onderliggende model: satelliet-radar, GPS, en zwaartekrachtmetingen. Deze gegevens zijn verwerkt tot een interactieve kaart in een publiek […]

Gemeenten mogen best meer experimenteren door meer taken zelf uit te voeren. ‘Waarom niet, als dat bijvoorbeeld een dochter van een bezorgde vader in Amsterdam aan een woning helpt,’ aldus minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Die standpunt wordt verwoord in de Thorbecke-lezing, die de minister gisteren in Zwolle had moeten houden. Maar omdat ze griep heeft, […]

Lees meer

Aan het begin van deze maand kwamen we een enthousiaste blog van een van onze deelnemers op LinkedIn tegen. Omdat niemand zo goed kan vertellen hoe het er in onze cursussen aan toe gaat dan de deelnemers zelf delen we dit verhaal van Lotte Rooijakkers graag met u. “Dinsdag 4 september ben ik, na een […]

Flinke hap uit gemeentefonds

Algemeen Geplaatst op 24 september 2018

Gemeenten zijn op Prinsjesdag getrakteerd op een dikke min van 363 miljoen euro. Ze krijgen dit jaar 194 miljoen euro minder uit het gemeentefonds, terwijl het kabinet daar ook nog eens 169 miljoen euro uitneemt vanwege de hoeveelheid geld dat ze bij het btw-compensatiefonds hebben gedeclareerd. Voor een gemeente van 40.000 inwoners betekent die gecombineerde […]

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) monitort om de twee jaar dit doelbereik in de Monitor Infrastructuur en Ruimte (MIR).Het PBL brengt de MIR uit in samenwerking met het Kennisinstituut voor […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?