Nieuwe, tijdelijk verleende milieuvergunningen moeten gemeenten meer controle geven op de toenemende verspreiding van gevaarlijke stoffen. Ook dient er extra budget te worden vrijgemaakt voor handhaving en toezicht, onder meer om vaker van contra-expertise gebruik te maken. Track & trace Dat zijn de voor gemeenten meest relevante aanbevelingen uit het vandaag verschenen rapport ‘Greep op […]

Lees meer

Wat is de Eural? De Eural is de Europese afvalstoffenlijst. In deze afvalstoffenlijst benoemt de Europese Commissie specifieke afvalstoffen. En met de lijst (die bestaat uit codes en omschrijvingen) kan bepaald worden welke afvalstof gevaarlijk is of niet. Alle afvalstoffen vallen onder een van de codes van de Eural. Voor wie is de Eural vooral […]

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) heeft in de afgelopen maand de Strategische Quickscan 2018 aan alle omgevingsdiensten verstuurd. Met de Strategische Quickscan kunnen Omgevingsdiensten nog beter hun strategie bepalen voor de komende jaren. De strategische Quickscan is dit jaar eerder aangeboden dan voorgaande jaren. Dit om de omgevingsdiensten meer tijd te geven de Quickscan in de […]

Lees meer

De Europese Commissie heeft de Best Beschikbare Techniek (BBT)-conclusies afvalbehandeling gepubliceerd. Vergunningverleners moeten voor 17 augustus 2022 de vergunningen actualiseren van IPPC bedrijven die afval verwerken. BBT-conclusies Afvalbehandeling De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies Afvalbehandeling gepubliceerd op 17 augustus 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie. De BBT-conclusies gaan over de IPPC-categorieën 5.1, 5.3a […]

Op 13 juli 2018 is de ‘Leidraad afvalstof of product’ namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat door de DG Milieu en Internationaal aangeboden aan de Omgevingsdiensten, IPO en VNG. De leidraad bevat richtsnoeren voor een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’. Circulaire economie Het kabinet heeft in […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?