Brandbrief aan minister: ‘Pas kwaliteitswet bouw aan’

Bouwen 17 mei 2018

Te duur, te ingewikkeld en volstrekt onduidelijk of de bouwkwaliteit verbetert. Kajsa Ollongren moet nog flink aan de bak om draagvlak te krijgen voor de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dat blijkt uit een gezamenlijke brief van gemeenten, eigenwoningbezitters en bouwers aan de minister van Binnenlandse Zaken, die Cobouw in handen heeft. “Invoering van het wetsvoorstel kan alleen plaatsvinden wanneer aan drie punten wordt voldaan.”

“Het stelsel van private kwaliteitsborging kan alleen worden ingevoerd als het aantoonbaar leidt tot een betere kwaliteit tegen aanvaardbare kosten”, schrijven de drie belangenverenigingen in een brief aan minister Ollongren.

Kritiek is er ook op de toekomstige rol van gemeenten. Volgens de drie is die rol “diffuus geregeld” in het wetsvoorstel.

Aansprakelijkheid na bouwfouten

“Enerzijds wordt de rol van gemeenten voor het toezicht overgedragen aan de kwaliteitsborger en mag de gemeente zich er inhoudelijk niet meer mee bemoeien. Anderzijds wordt van gemeenten wel verwacht (proportioneel) te handhaven bij signalen, handhavingsverzoeken en de gereed melding, wat een afweging vereist op basis van informatie.”

De aanscherping van de aansprakelijkheid voor bouwers na fouten kan volgens de drie partijen wel snel worden ingevoerd.

“In de huidige wetgeving is de aannemer na oplevering alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken. Gebreken die bij oplevering zichtbaar waren, maar door de consument over het hoofd zijn gezien, vallen niet onder de aansprakelijkheid van de aannemer. Het wetsvoorstel heft deze onevenwichtigheid op, door te bepalen dat de aannemer bij de bouw van een bouwwerk na oplevering voor de particuliere consument aansprakelijk blijft voor alle gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt.”

Lees verder op Cobouw

Bron: Cobouw (17 mei 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?