[Blog] Leergang basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

GebiedsontwikkelingGeoplan 26 september 2018

Aan het begin van deze maand kwamen we een enthousiaste blog van een van onze deelnemers op LinkedIn tegen. Omdat niemand zo goed kan vertellen hoe het er in onze cursussen aan toe gaat dan de deelnemers zelf delen we dit verhaal van Lotte Rooijakkers graag met u.

“Dinsdag 4 september ben ik, na een korte zomervakantie-break, weer begonnen met de cursus ‘leergang basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling’. Een cursus aangeboden door Geoplan en Stichting Orbiters. Ik heb begin mei vanuit Baker Tilly Berk de kans gekregen om deze cursus te gaan volgen.Erg nuttig en leerzaam voor mijn kennisontwikkeling als consultant Ruimte & Vastgoed voor de publieke sector.

De cursusdag van afgelopen dinsdag stond ’s ochtends in het teken van rekenen en tekenen en de middag stond in het teken van risicoanalyse en -management in gebiedsontwikkeling. Aangezien de ochtend erg praktisch was en leuk werd aangepakt, wil ik deze ervaring graag delen.

In de ochtend kregen we de opdracht om in groepjes van drie een woningbouwprogramma te bedenken, waarbij de desbetreffende gemeente minimaal kostendekkend ontwikkelt en er dus gezocht wordt naar een grondexploitatie waarbij de opbrengsten in ieder geval gelijk of groter zijn dan de kosten. We zijn dus eerst aan de slag gegaan met het inschatten van de te verwachten kosten. Nadat we een overzicht hadden van alle kosten zijn we aan de slag gegaan met het bedenken van een woningbouwprogramma, waarbij we de uitgangspunten i) minimaal kostendekkend en ii) zoveel mogelijk vierkante meters benutten, centraal stelden. Om dit zo goed mogelijk in te vullen hebben we een aantal scenario’s voor verschillende woningbouwprogramma’s bedacht. Het ging van vierhonderd naar tweehonderd meergezinswoningen, van zeshonderd naar vierhonderd appartementen, van zesduizend naar vierduizend m² winkeloppervlak, waarna we uiteindelijk tot een woningbouwprogramma zijn gekomen van 840 woningen met vierduizend m² winkeloppervlak.

Vol enthousiasme en met het woningbouwprogramma in ons hoofd zijn we aan een stedenbouwkundig ontwerp gaan tekenen. Een belangrijk uitgangspunt was: “het zoveel mogelijk waar krijgen voor je geld”. Appartementen wilden we bijvoorbeeld zoveel mogelijk aan het water. Tijdens het tekenen bleek maar weer eens hoe moeilijk het is om met een financieel target een kwalitatief goed ontwerp te maken. Maar desalniettemin gaven we de moed niet op en probeerden we alles passend te maken. Dat lukte op het winkeloppervlak na. Helaas was daar geen plek meer voor.

Het was een erg leuke en nuttige oefening, waar de klassieke strijd tussen geld en ontwerp goed naar voren kwam. Zeker extra aardig omdat we in ons advieswerk proberen nu juist een omdenken bij gemeenten te bereiken door juist niet blind te staren op alleen het financieel resultaat van de grondexploitatie, maar naar de totale impact (financieel en maatschappelijk) van de gebiedsontwikkeling te kijken. Hier kijk je naar een bredere en langere businesscase dan alleen de grondexploitatie doet.”

Bron: LinkedIn.com

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?