Besluit over milieuzones naar de Kamer

Luchtkwaliteit 16 april 2019

Vanaf volgend jaar kunnen gemeenten kiezen uit twee milieuzones voor personen- en bedrijfsvoertuigen. Ze kunnen dieselauto’s weigeren die ouder zijn dan vijftien jaar of van twintig jaar en ouder. Minister Van Veldhoven (Infrastructuur) heeft het besluit daartoe vrijdag naar beide Kamers gestuurd, na akkoord van de ministerraad.

De maatregel werd al genoemd in het regeerakkoord en is vorig jaar in meer detail aangekondigd. Gemeenten bepalen zelf of ze een milieuzone invoeren. Als ze daartoe besluiten, geldt het keuzeregime. Het kabinet verwacht hierdoor een betere luchtkwaliteit. ‘Deze maatregel zorgt voor een verlaging van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen en draagt daarmee bij aan een vermindering van gezondheidsrisico’s,’ schrijft Van Veldhoven in de aanbiedingsbrief. Benzineauto’s houden gewoon toegang tot de milieuzones, net als oldtimers. Ook mogen eigenaren van kampeerauto’s de zone inrijden als ze daar wonen.

Dezelfde borden

In het hele land komt bovendien dezelfde bebording voor milieuzones. Daardoor moet het duidelijker worden voor automobilisten welke regels er gelden. Nu hebben steden vaak nog hun eigen borden en regels. Weggebruikers klagen daarover, maar ook gemeenten ‘hebben aangegeven niet gelukkig te zijn met de huidige bebording’. Hoe groot een milieuzone wordt, mogen lokale overheden zelf beslissen. Gemeenten die er al een hebben, moeten die aanpassen aan de nieuwe regels. De milieuzones worden geregeld door wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Bron: Gemeente.nu (12 april 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?