Voor het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is het nodig over te stappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Voor deze energietransitie zijn in Nederland maatregelen en afspraken gemaakt. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050. Eén […]

Lees meer

20 januari 2021 De Berghauser Pont Mediagroep en Freia Groep maken vandaag bekend dat ze overeenstemming hebben bereikt over de overname van Geoplan door de Berghauser Pont Mediagroep. Geoplan is al ruim 40 jaar een gerenommeerd opleidingsinstituut op het gebied van het omgevingsrecht. Geoplan biedt vakinhoudelijke cursussen en opleidingen aan, gegeven door docenten uit de […]

Lees meer

Vanaf 2022 kunnen gemeenten ondernemers verplichten hun daken vol zonnepanelen te leggen. Een verplichting om panden ‘energieneutraal’ te maken behoort ook tot de mogelijkheden. Minister Ollongren van BZK scherpt hiervoor de uitwerking van de Omgevingswet aan. De extra bevoegdheid voor gemeenten krijgt gestalte in het herziene Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De voorgenomen wijziging is onlangs ter consultatie […]

Lees meer

Wat betekent de coronacisis voor de winkelgebieden in Oost-Nederland? Waar was de impact van de coronacrisis het grootst? De provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel vroegen I&O Research dat in het najaar van 2020 uit te zoeken en daarmee ook de resultaten van het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2019 te actualiseren en van nieuwe handvatten te voorzien. In […]

Lees meer

2021 is het jaar waarin hoop gloort. We krijgen hopelijk Covid-19 onder controle. En de woningmarkt beweegt zich naar nieuwe oplossingen toe, mede aangejaagd door de verkiezingen. Vorig jaar vroeg de woningmarkt actie. Dat verandert niet. Maar het gesternte is positiever. Companen benoemt 10 trends die vanuit onze praktijkervaring in 2021 aandacht vragen. Wonen kristallisatiepunt […]

Lees meer

Hoe pak je de stikstofproblemen aan op een betaalbare manier? Een groep melkveehouders in het Groene Hart wil de uitstoot verlagen door de stallen te moderniseren en ‘verhuurt’ de vrijgekomen stikstofruimte om dat te kunnen betalen. Zo worden sectoren geholpen die nu niet kunnen uitbreiden en kunnen boeren innoveren met hun bedrijf. Met de pilot […]

Lees meer

Gemeenten moeten stoppen met hun strijd tegen de permanente bewoning van recreatiewoningen. Dat bepleiten hoogleraren Peter Boelhouwer en Hugo Priemus. Zij vinden dat vakantieparken die geen toeristische functie meer hebben, omgevormd moeten worden tot woonwijken. In de meeste gemeenten wordt nog altijd jacht gemaakt op mensen die illegaal in een vakantiehuis wonen. Controleurs gaan hun […]

De stijgende woningprijzen in de regio rondom de stad Groningen geeft gemeenten nieuwe hoop. In de krimpgebieden moet een krimpagenda worden uitgevoerd, maar worden tegelijkertijd ook nieuwe woningen gebouwd. Woonvisie Deze week presenteerde gemeente Het Hogeland een nieuwe woonvisie waarin ruimte komt om te bouwen in Bedum en Winsum, twee van de dorpen die relatief […]

Lees meer

Tienduizenden mensen zouden willen verhuizen om de slechte lucht in hun omgeving. Een aantal van hen doet dat, maar anderen hebben er de mogelijkheden niet voor en blijven dus noodgedwongen worstelen met de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit. Dat zegt het Longfonds, dat zich baseert op nieuwe cijfers van het Nivel. Het fonds doet een […]

Lees meer

De coronacrisis heeft op korte termijn nauwelijks invloed op het grond(prijs)beleid van gemeenten. 50% van de gemeenten verhoogt de grondprijzen. Deze blijft in 33% van de gemeenten beperkt tot maximaal 2,5%. Het aandeel gemeenten dat hogere grondprijsstijgingen dan 2,5% verwacht, is met 17% fors lager in vergelijking tot wat in 2020 gerealiseerd is (28%). Opvallend […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?