Amsterdam in hoger beroep, wil toch verplichte aansluiting op warmtenet

Duurzaamheid 4 juni 2020
Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam, die eind april oordeelde dat de gemeente haar inwoners niet mag dwingen alleen energie te betrekken van het lokale warmtenet. Met haar beroep wil de gemeente nu voorkomen dat inwoners energie betrekken van zonnepanelen in plaats van het warmtenet dat wordt uitgerold.

De zaak was aangespannen – en gewonnen – door de stichting Amsterdam Fossielvrij. Inzet was het warmteplan in nieuwbouwwijk Sluisbuurt. Bewoners willen daar zo mogelijk zonnepanelen op hun dak plaatsen ter vervanging van de gasaansluiting. De rechter oordeelde dat Amsterdam, in zijn streven naar gasloze wijken, inwoners niet mag dwingen alleen energie te betrekken van het lokale warmtenet. Bewoners die (deels) op groene stroom willen overschakelen uit bijvoorbeeld zonnepanelen, moeten daartoe de gelegenheid krijgen, volgens de rechter.

Nederland, Almere Hout 7 augustus 2019. Bouwproject in landelijke stijl.

Amsterdam wil alle panden in de wijk verplicht aansluiten op een warmtenet. De warmte is afkomstig van afvalverbranding, aardgas en straks ook biomassa door Westpoort Warmte, een samenwerkingsverband tussen de gemeente en Vattenfall. Laatstgenoemde kan alleen een warmtenet exploiteren bij voldoende aansluitingen omdat het om grote investeringen gaat.

In een interview in Trouw legt wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) uit waarom Amsterdam hoger beroep aantekent. De gemeente wil de mogelijkheid behouden om zonnepanelen te weren bij gasloze woningbouw. ‘Als bewoners individueel voor zonnepanelen kiezen, dan wordt het gebruik van een warmtenet voor energiebedrijven ongewis en financieel onrendabel. Wij zetten fors in om het gebruik van collectieve warmtenetten om gasloze woonwijken te realiseren. Dat lukt alleen als we tempo maken en knopen doorhakken over een gezamenlijke duurzame techniek.’

Van Doorninck zegt in het interview dat de gemeente oude warmtecontracten heeft met Vattenfall, die onvoldoende stroken met energiezuinige nieuwbouw. Voor nieuwe projecten wil zij andere afspraken maken. ‘We streven in de klimaattransitie naar optimale keuzes, maar willen ook vaart blijven maken. Zonder warmtenetten lukt het in dichtbebouwde steden als Amsterdam volgens haar niet om wijken van het gas te krijgen.

Als de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep stand houdt, kan dat betekenen dat alle toekomstige warmteplannen in heel Nederland waarin een dergelijke interpretatie van de aansluitplicht staat, op hetzelfde punt door de rechter ongeldig worden verklaard. Alle gemeenten werken aan plannen voor gasloze wijken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor zonnepanelen met warmtepompen en warmtenetten.

Bron: VNGnieuws.nl , door: Marten Muskee, 4 juni 2020

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?