Amstelveen op de vingers getikt over bluswater kerkbrand

Bouwen 25 april 2019

De gemeente Amstelveen heeft niet voor voldoende bluswater gezorgd toen afgelopen september een brand woedde in de Sint Urbanuskerk. Die conclusie trekt de Inspectie Justitie en Veiligheid na onderzoek.

Door de brand raakte een deel van de kerk, die vlak daarvoor juist gerestaureerd was, zwaar beschadigd. De brandweer Amsterdam-Amstelland had op het moment van de brand moeite om de vlammen in de kerk te bestrijden, omdat de bluswatervoorziening niet op orde was. De aanwezige brandweerlieden wisten niet waar alle brandkranen zich bevonden. Ook waren verschillende kranen niet bereikbaar of buiten werking. Omstanders leverden kritiek en vroegen zich af waarom het zo lang duurde voordat het blussen begon. De Amstelveense burgemeester en de commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland vroegen daaromde Inspectie Justitie en Veiligheid om een onderzoek.

‘Niet hoog op de agenda’

Die concludeert nu dat de gemeente meer had moeten doen. ‘Amstelveen moet zorgen voor voldoende bluswater in de gemeente maar is daarin tekortgeschoten,’ aldus de inspectie. Uit het onderzoek blijkt dat de bluswatervoorziening niet hoog genoeg op de gemeentelijke agenda stond. ‘Het ontbrak aan sturing op activiteiten en aan de borging ervan waardoor onvolkomenheden in de bluswatervoorziening niet werden aangepakt. Via periodieke controles stelde de brandweer de gemeente op de hoogte van kapotte, overwoekerde of onvindbare brandkranen. Tegen de afspraken in werd deze informatie niet doorgegeven aan waterleidingbedrijf Waternet.’ Volgens het onderzoeksrapport treft overigens de brandweer geen blaam.

Leg regie en sturing vast

De inspectie vindt het de gemeente aan te rekenen dat dit binnen de gemeentelijke organisatie niet goed is geregeld. Hun advies: Amstelveen moet vastleggen wie er binnen de gemeente de regie in handen en sturing heeft over de bluswatervoorziening. Dat zou het resultaat moeten zijn van een overleg tussen de gemeente, brandweer en Waternet. De partijen moeten afspraken maken over wat ze van elkaar verwachten bij het controleren van de bluswatervoorziening en het verhelpen van tekortkomingen.

Ook andere veiligheidsregio’s worden door de inspectie geadviseerd om de bluswatervoorziening kritisch onder de loep te nemen en waar nodig te verbeteren.

Reactie Amstelveen

De burgemeester van Amstelveen, Bas Eenhoorn, heeft inmiddels op de website van de gemeente uitgebreid gereageerd op het inspectierapport. ‘Het college neemt alle aanbevelingen van het rapport integraal over. Vrij snel na de verwoestende dag, toen duidelijk was dat bepaalde brandkranen in de beginfase niet te vinden waren, zijn we als gemeente direct een inhaalslag gaan maken.’ Volgens Eenhoorn zijn afspraken in de samenwerking met de regionale brandweer en de waterleidingbedrijven inmiddels herijkt en vernieuwd. ‘Zo houden we meer regie en kunnen we elkaar versterken en scherp houden om de brandweerzorg en bluswatervoorziening op het juiste peil te houden,’ aldus de burgemeester.

Bron: Gemeente.nu (24 april 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?