Afgifte vergunningen nieuwbouwwoningen daalt

BouwenGebiedsontwikkeling 21 augustus 2018

De verlening van bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is de eerste zes maanden van dit jaar gedaald. Naar verwachting blijft de productie dit jaar steken op maximaal 67.000 woningen.

Dat is fors lager dan het doel van de Nationale Woonagenda 2018-2021 om jaarlijks 75.000 woningen aan de voorraad toe te voegen.  Die conclusie trekken onderzoekers van de Rabobank in hun gisteren verschenen kwartaalbericht Huizenmarkt.

Sloop woningen
Begin dit jaar leek de nieuwbouwmarkt nog in de lift te zitten. Zowel het aantal verkochte nieuwe huizen als het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen waren in de tweede helft van 2016 en in 2017 sterk gestegen. Maar de meest recente cijfers laten zien dat de verkoop van nieuwbouwwoningen stagneert, terwijl het aantal vergunningen afgelopen halfjaar juist weer daalt. ‘Rekening houdend met de sloop van zo’n tien- tot vijftienduizend woningen wordt duidelijk dat de nieuwbouw ook dit jaar ver achter blijft bij de verwachte toename van het aantal huishoudens met van 65.000’, aldus de onderzoekers.

Capaciteitsgebrek
Als een van de oorzaken geldt volgens hen dat zowel aan de kant van de bouwbedrijven als bij de gemeenten nauwelijks capaciteit is om nieuwe projecten te beginnen. Als andere belangrijke verklaring voor de vertraging noemen ze de plannen uit het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Het aardgasvrij maken van woningen en wijken noopt tot aanpassing van de plannen, wat tot een tijdelijke vertraging in de opstartfase van nieuwe projecten leidt.

Bron: Binnenlands Bestuur (20 augustus 2018)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?