Adviescommissie vernietigend over luchtvaartbeleid

Het kabinetsplan om de luchtvaart op termijn en onder voorwaarden te laten groeien is veel te vaag om milieueffecten ervan in beeld te brengen. Concrete doelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, beperking van de geluidshinder en bescherming van de natuur ontbreken.

Dat zegt de commissie voor de milieueffectrapportage (mer) in een maandag gepubliceerd advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart). De commissie vindt dat Van Nieuwenhuizen voordat ze besluiten neemt goed in kaart moet brengen wat de gevolgen voor het milieu zijn.

Photo by dutch_swiss_photographers Niels And Marco at Unsplash

Het advies van de commissie, met instemming begroet door milieuorganisaties en andere tegenstanders van groei van de luchtvaart, heeft een voor Van Nieuwenhuizen vernietigende toon. In een mondelinge toelichting spreekt commissievoorzitter Harry Webers zelf liever van ‘zeer kritisch’.

De commissie-mer is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich in het verleden vaker kritisch uitliet over het luchtvaartbeleid. Bijvoorbeeld over de milieuberekeningen onder het plan de voor openstelling van Lelystad Airport. Of over de (vermeende) winst op het gebied van geluidshinder door een nieuwe startprocedure op Schiphol.

‘Het is aan de minister wat ze doet met ons advies’, zegt milieutechnoloog Webers. In het maandag gepubliceerde advies is te lezen dat eerdere adviezen, bijvoorbeeld over een gelijke maat voor de geluidhinder voor alle luchthavens , door het ministerie deels terzijde zijn geschoven. Nu laat het ministerie weten dat dit advies wordt bestudeerd ‘en wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van de Luchtvaartnota’.

Webers over het gewicht van zijn advies: ‘Wij kunnen het ons niet veroorloven om uit de heup te schieten.’

Scenario’s

De kritiek van de commissie raakt een door het ministerie zelf opgesteld milieueffectrapport bij de Luchtvaartnota. In die in mei gepubliceerde nota schetst het kabinet hoe het luchtvaartbeleid voor de periode 2020-2050 vorm moet krijgen. Er zijn verschillende scenario’s opgesteld waaronder een waarbij de luchtvaartgroei wordt geconcentreerd op Schiphol.

In dat scenario spreekt het kabinet zichzelf al tegen, concludeert de commissie. Schiphol (nu 500 duizend vluchten) zou dan door kunnen groeien tot 800 duizend in 2050 terwijl onderzoek van de overheid zelf heeft aangetoond dat, zelfs met een aanpassing van het banenstelsel, de maximale jaarcapaciteit 680 duizend bedraagt.

‘Wij rekenen weleens wat door’, zegt voorzitter Webers van de adviescommissie. Die er verder op wijst dat veel zaken eenvoudigweg niet zijn te controleren omdat de Luchtvaartnota veel te vaag is. Vooral ook over de manier waarop het ministerie milieueffecten van de luchtvaart denkt te gaan monitoren.

Wat die effecten precies zijn, kan pas worden vastgesteld als het ministerie de plannen concretiseert, zegt de commissie. Allerlei bespiegelingen over elektrisch vliegen en het vervangen van kerosine door synthetische en biobrandstof bieden nu amper houvast.

Voordat er nieuwe luchthavenbesluiten worden genomen, moet nog veel worden onderzocht en moeten doelen goed geformuleerd zijn, schrijft de commissie. Zo moeten er nieuwe milieugrenzen worden gedefinieerd waaraan een luchthaven moet worden gehouden.

Formeel mag Schiphol de komende jaren van het kabinet doorgroeien van het nu bereikte plafond van 500 duizend vluchten per jaar naar 540 duizend in 2030. In de Luchtvaartnota van Van Nieuwenhuizen, waarop een stortvloed aan kritische zienswijzen is binnengekomen, is in de meeste scenario’s veel verder reikende groei voorzien.

Dat laatste mag alleen als Schiphol ‘milieuwinst’ boekt door allerhande maatregelen. De commissie-mer noemt het opvallend dat ‘het voornemen om de milieuwinst die Schiphol na 2020 behaalt voor 50 procent aan de omgeving en 50 procent aan de sector ten goede te laten komen, niet meer expliciet in de nieuwe nota wordt genoemd.’

Bron: Volkskrant.nl

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?