72 miljoen voor woningbouw op ‘moeilijke plekken’

BouwenGebiedsontwikkeling 11 februari 2019

Minister Ollongren (BZK) steekt samen met BNG Bank 72 miljoen euro in een fonds dat de transformatie van leegstaande of slecht benutte bedrijfslocaties naar woningbouw moet stimuleren.

Middelen

Het fonds, dat wordt beheerd door SVn, verstrekt leningen aan partijen die op een andere manier moeilijk aan financiële middelen kunnen komen om een bedrijventerrein om te bouwen naar wooneenheden. Het is een zogenaamd revolverend fonds; uitgeleend geld dat wordt afgelost kan opnieuw worden uitgeleend. Het gaat om relatief kortlopende rekeningen die in de voorfase van de ontwikkeling kunnen worden gebruikt: maximaal vijf jaar met een plafond van 3,5 miljoen per project.

Drempel

Ollongren hoopt dat met de Transformatiefaciliteit de drempel lager wordt om woningbouw te realiseren op plekken waar plannen nu niet van de grond komen. Er zijn in veel Nederlandse gemeenten nog veel relatief verlaten bedrijfslocaties waar transformatie naar woningbouw mogelijk is, maar waar de complexiteit groot is. Dat kan zijn doordat de verbouwing zelf lastig is, de doorlooptijd te lang, de locatie moeilijk of vervuild is of de risico’s te hoog zijn. Het kost vaak al veel geld voor een ontwikkelaar om te onderzoeken hoe een project gerealiseerd moet worden nog voordat er een spade de grond in is gegaan.

Druk

Maar de druk op de woningmarkt is hoog, net als de vraag naar bouwlocaties. Gemeenten, provincies en rijk willen juist dat eerst de slechte plekken in de bebouwde omgeving worden getransformeerd, voordat nieuwe open ruimte wordt aangewezen voor woningbouw.

Bron: Binnenlands Bestuur (8 februari 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?