Gemeenten: maatregelen stikstof schieten tekort

BouwenNatuur 7 oktober 2019

De maatregelen die het kabinet vrijdag aankondigde voor de problemen rondom stikstof gaan er ‘niet voor zorgen dat gemeenten op korte termijn weer vergunningen kunnen afgeven’. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die juist vreest voor ‘langdurige en dure vergunningverleningsprocedures’.

Het kabinet maakte vrijdag na de ministerraad bekend het stikstofprobleem ‘snel en zorgvuldig’ aan te pakken. In een Kamerbrief leggen de verantwoordelijke bewindslieden uit ‘hoe we een stikstofreductieplan vorm gaan geven’. Dat moet gebeuren in samenwerking met de decentrale overheden. Het gaat om de reactie op het eerste advies van de commissie-Remkes.

Geen drempelwaarde

Tot teleurstelling van gemeenten komt het kabinet nog niet met een ‘drempelwaarde waarbinnen vergunningverlening mogelijk is’. Het Rijk gaat hier wel naar kijken, maar zou daarbij niet snel genoeg gaan. ‘Het zijn maatregelen voor de komende maanden, maar die zorgen er niet voor dat gemeenten morgen weer aan de slag kunnen. Inwoners en bedrijven zijn hiervan de dupe.’

Het kabinet stelt over de drempelwaarde dat ‘volstrekt duidelijk’ moet zijn dat deze ‘alleen kan bestaan als het natuurherstel daadwerkelijk sneller gaat’ dan tot nu toe. Daarom vraagt de regering allereerst advies hierover aan de Raad van State. ‘Voor het einde van dit jaar wil het kabinet over deze route, inclusief de te nemen (bron)maatregelen, duidelijkheid verschaffen.’

Vergunningenmolen

Tot die tijd kunnen gemeenten wel toestemming geven voor al dan niet vastgelopen projecten, maar daarbij gelden beperkingen. ‘Er zijn bijvoorbeeld aanpassingen nodig binnen of buiten een project of locatie (intern en extern salderen).’ Hiervoor moet bovendien een natuurvergunning worden aangevraagd bij de provincie.

Ook het bedrijfsleven gelooft niet zo in deze oplossing. ‘Alle 18.000 projecten die stilliggen moeten nog steeds door de vergunningenmolen heen. Wat mist zijn drempelwaarden om projecten met verwaarloosbare emissies hiervan uit te zonderen. Die drempelwaarden laten nog tot in 2020 op zich wachten, maar bedrijven die nu al in zwaar weer verkeren hebben die tijd niet,’ aldus MKB-Nederland.

‘Gebiedsregisseur’

Ondertussen claimen zowel gemeenten als provincies hoe belangrijk ze zijn bij de aanpak. ‘Provincies zijn bij uitstek gebiedsregisseur,’ klinkt het vanuit die hoek. De VNG stelt: ‘Provincies zijn bevoegd gezag voor natuurwetgeving, maar gemeenten staan aan de lat voor de grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw en energietransitie.’

Bron: Gemeente.nu (7 oktober 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?