Stopzetten PAS treft vrijwel iedere gemeente

BouwenNatuur 5 augustus 2019

Bijna elke gemeente heeft één of meerdere projecten stil liggen door de beëindiging van de PAS-regeling. Het gaat om de bouw van woningen en om projecten van bedrijven, industrie, land- en glastuinbouw, wegenbouw, horeca, evenementen, recreatie, de aanleg van duurzame energie en de aanleg van natuurgebieden.

Dit blijkt uit een enquête van de VNG onder alle gemeenten. De Raad van State heeft op 29 mei bepaald dat de PAS-regeling in strijd is met Europese regelgeving.

Uitkomst enquête

Uit de enquête blijkt dat vrijwel alle gemeenten te maken hebben met projecten die geen doorgang vinden. Het gaat zowel om de bouw van woningen als om allerlei andere projecten in de openbare ruimte. Sommige gemeenten hebben de vaststelling van bestemmingsplannen uitgesteld. Van het merendeel van de projecten is het op dit moment onzeker of de ze doorgang kunnen vinden.

Oplossingen

Inmiddels heeft minister Schouten (LNV) een adviescollege ingesteld dat zich moet buigen over een oplossing. Naar verwachting komt het college dit najaar met een eerste advies. Na de zomer komt er ook een aangepast stikstofrekenmodel (Aerius) en een ADC-toets om projecten met urgentie te kunnen beoordelen.

Ondertussen kiezen veel gemeenten voor zekerheid en stellen projecten uit, totdat er meer duidelijkheid is. De urgentie om uit deze impasse te komen is door de VNG met succes onder de aandacht gebracht bij de PAS-partners (ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK, Defensie, het IPO en de UvW).

Nieuw perspectief

Toch blijft het vinden van een uitweg een ingewikkelde klus die tijd vergt. Aan de ene kant speelt de urgentie om woningen te bouwen en bedrijven gelegenheid te geven om te groeien en aan de andere kant het belang van de natuur. In de oplossingen voor de ruimtelijke inpassing zal een nieuwe balans tussen de verschillende belangen moeten worden gevonden.

Vervolg

In september bespreekt de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) het voorstel over de inzet van de VNG voor ondersteuning van gemeenten en belangenbehartiging. Daarin worden de resultaten van de enquête meegenomen. De uitkomsten van de enquête neemt de VNG ook mee in de gesprekken met landelijke partners, zoals de verschillende ministeries.

Bron: VNG.nl (2 augustus 2019

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?