Diverse effecten stationsprojecten op huizenprijzen

Gebiedsontwikkeling 22 mei 2019
In de afgelopen jaren hebben de stationslocaties van Arnhem, Breda en Tilburg grote veranderingen ondergaan. De investeringen in de stationslocaties zijn mede bedoeld om de woonomgeving rondom de stations aantrekkelijker te maken, waardoor de huizenprijzen naar verwachting zullen stijgen. Toch leiden de projecten niet altijd direct tot hogere prijzen. In Arnhem daalden de huizenprijzen dicht bij het station met gemiddeld ruim 15 duizend euro. Ook in Breda daalden de huizenprijzen in het stadscentrum gemiddeld met 20 duizend euro, terwijl ze aan de noordzijde van het station wel stegen. In Tilburg zijn de effecten alleen maar positief. Ten noorden van het station varieert de toename in de prijzen daar van 3 tot 12 duizend euro per woning. Dit blijkt uit de zojuist verschenen publicatie ‘Diverse effecten stationsprojecten op huizenprijzen’ van het Centraal Planbureau (CPB).
Er zijn meerdere verklaringen voor de gevonden effecten op de huizenprijzen. In Arnhem leidden de stationsverbeteringen er niet direct toe dat mensen er willen wonen. Dit kan komen doordat de ontwikkelingen in en rondom het station gepaard gingen met overlast, wat die buurt (tijdelijk) minder aantrekkelijk maakt. Aangezien de overlast door werkzaamheden in de toekomst vermindert, is het aannemelijk dat de effecten hier in de toekomst positiever zullen uitvallen.

De positieve effecten aan de noordkanten van de stations in Breda en Tilburg lijken te maken te hebben met het weghalen van voormalige werkplaatsen van de NS. Hierdoor is het aantrekkelijker geworden om daar te wonen. De reistijden zijn afgenomen en er is een mix van voorzieningen, kantoorpanden en woningen gekomen.

In het onderzoek is bepaald wat de ontwikkelingen van de huizenprijzen waren geweest indien de stationslocaties niet waren opgeknapt. Dit zogeheten nulalternatief is vergeleken met de daadwerkelijke ontwikkelingen van de huizenprijzen. Een herhaling van het onderzoek zal kunnen uitwijzen of de negatieve effecten op de huizenprijzen, zoals in Arnhem en Breda, wegvallen nadat alle werkzaamheden zijn afgerond.

Bron: Centraal Planbureau (20 mei 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?