Lager parkeertarief voor elektrische auto

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om lagere parkeertarieven te hanteren voor emissieloze voertuigen. In hoeverre ze hiervan gebruikmaken, moeten ze zelf bepalen.

Dit staat in een voorgenomen wetsvoorstel van het kabinet, dat onlangs is gepubliceerd. Het is niet de bedoeling dat er hele kerstbomen aan verschillende tarieven naar milieuklasse worden opgetuigd. Alleen voertuigen die géén CO2 uitstoten mogen anders worden behandeld. ‘Dat betekent dat geen onderscheid in tariefstelling gemaakt kan worden tussen bijvoorbeeld benzinevoertuigen en dieselvoertuigen,’ schrijft staatssecretaris Van Veldhoven in de toelichting.

‘Bescheiden effect’

Onderzoek (uit 2011) zou aantonen dat de maatregel kan bijdragen aan de doelstellingen van het kabinet. Zo blijkt dat onderscheid in parkeertarieven ‘een kleine bijdrage kan leveren aan het verminderen van schadelijke emissies in de stedelijke omgeving, omdat het aantrekkelijker wordt om met een emissieloos voertuig binnen de stad te parkeren.’ De maatregel kan volgens Van Veldhoven ook een bescheiden effect leveren aan een schoner wagenpark doordat emissieloze voertuigen vaker zullen worden aangeschaft als parkeren goedkoper is.

Aanpassing systemen

Gemeenten die er gebruik van willen maken, zullen hun hard- en software moeten aanpassen. ‘Het is aan de gemeente om hier invulling aan te geven en dit mee te nemen in de afweging om van de maatregel tot tariefdifferentiatie gebruik te maken.’ Emissieloze voertuigen staan als zodanig geregistreerd in een centrale database waarmee een koppeling kan worden gemaakt in digitale parkeersystemen, zoals apps. Aanpassing van parkeerautomaten is ‘naar alle waarschijnlijkheid ingewikkeld of niet mogelijk’.

Luchtkwaliteit

De staatssecretaris wijst op de relatie met luchtkwaliteit. ‘Met name in de steden wordt niet overal voldaan aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Dat is een urgent probleem dat aangepakt dient te worden. Als gemeenten niet aan de Europese normen voldoen, moeten ze een luchtkwaliteitsplan opstellen.’

Bron: Gemeente.nu (7 maart 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?