Gebiedsgericht verduurzamen in wederopbouwwijken

BouwenDuurzaamheid 6 december 2018

Wederopbouwwijken zijn in potentie erg geschikt voor het collectief opwekken en gebruiken van duurzame elektriciteit dankzij de doorgaans gunstige bezonning en hoeveelheid dakoppervlak. Dit vergt echter samenwerkingsconstructies, die vooral voor particuliere huishoudens complex zijn.

Naoorlogse woonwijken vormen het overgrote deel van de Nederlandse woningvoorraad. De eerste grote uitbreidingswijken werden tijdens de wederopbouwperiode tussen 1945 en 1965 gebouwd. Inmiddels zijn deze woningen verouderd en vormt de verduurzaming van het verwarmingssysteem een probleem.  Zowel rijtjeshuizen als de typerende portiekflats zijn gemiddeld matig tot zeer slecht geïsoleerd. Vaak is met tussentijdse aanpassingen of renovaties de isolatiewaarde verbeterd, maar die is nog steeds te ver onder de maat om een woning duurzaam te kunnen verwarmen met lage temperatuurverwarming (<55 graden). Alternatieve, duurzame verwarmingsmethoden op lage temperatuur zijn namelijk pas effectief bij een hoge tot zeer hoge isolatiewaarde. Bestaande bouw uit de wederopbouwperiode is daar zonder grootschalige renovatie niet geschikt voor. Toch hebben wederopbouwwijken een goede mogelijkheid om direct te verduurzamen zonder vergaande verbouwing. In potentie zijn ze erg geschikt voor het collectief opwekken en gebruiken van duurzame elektriciteit.

Momenteel is centrale verwarming met gebruik van aardgas de meest gangbare methode voor woningverwarming. Duurzame verwarming is voor een slecht geïsoleerde woning nog moeilijk bereikbaar. Het verduurzamen van het elektriciteitsnetwerk, in combinatie met het verminderen van gasverbruik door isolatie, is daarom de meest directe mogelijkheid om wederopbouwwijken te verduurzamen. Binnen woonwijken is de inzet van zonnepanelen de meest gangbare methode voor het opwekken van elektriciteit, maar dat alleen is niet genoeg. Om tot een écht duurzaam elektriciteitssysteem te komen moet er worden nagedacht over zo veel mogelijk opwekken, maar vooral ook over het zo slim mogelijk gebruiken van de opgewekte stroom.

Wijkeigenschappen inzetten bij de energietransitie
De specifieke ruimtelijke eigenschappen van wederopbouwwijken blijken geschikt voor een duurzaam elektriciteitssysteem. Volgens het credo ‘licht, lucht en ruimte’ zijn de woonblokken optimaal gepositioneerd ten opzichte van de zon, in zuidelijke en oost-westelijke richting. De vaak obstakelvrije platte en schuine daken bieden veel ruimte voor panelen met een optimale bezonning. Veel grondgebonden woningen hebben een dusdanige hoeveelheid geschikt dakoppervlak dat ze meer kunnen opwekken dan ze verbruiken. De etagebouw daarentegen komt dakoppervlak tekort. In de regel is de opwekking van elektriciteit woninggebonden, zonder onderlinge uitwisselingsmogelijkheid, en overproductie en teruglevering aan het stroomnet is in de huidige regelgeving niet lonend. Dakoppervlak wordt daarom enkel op individueel energieverbruik ingericht, daarbij blijft er geschikte ruimte onbenut.

Lees verder op gebiedsontwikkeling.nu

Bron: gebiedsontwikkeling.nu (6 december 2018)

 

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?