17 maatregelen voor schonere lucht in Rotterdam

Luchtkwaliteit 23 juli 2019

Afgelopen week presenteerde de gemeente Rotterdam haar plannen voor schonere lucht en CO2-reductie. Hiervoor zet het stadsbestuur 17 maatregelen in, waaronder elektrische bussen, het stimuleren van fietsgebruik en walstroom voor zeeschepen. Ook moet de binnenstad in 2025 emissievrij zijn.

In de Koersnota Schone lucht (pdf) staan de ambities om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren. ‘Met de 17 maatregelen zorgen we ervoor dat er volgend jaar geen straten meer zijn waar de Europese normen voor luchtkwaliteit worden overschreden en de lucht over vier jaar in de hele stad schoner is,’ aldus wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid.

Gemeentelijk wagenpark

Een van die 17 maatregelen is het verschonen van het gemeentelijk wagenpark. ‘Bij het terugdringen van schadelijke emissies wil de gemeente het goede voorbeeld geven. We zetten daarom in op een duurzaam en goed functionerend gemeentelijk wagenpark dat in 2030 geheel emissievrij moet zijn.’ In 2023 alle personenwagens, in 2025 alle lichte bedrijfsvoertuigen en in 2030 alle zware bedrijfsvoertuigen.

Schoner

Voor betere luchtkwaliteit wordt de komende jaren actief ingezet op schoner verkeer, vervangende vervoerskeuzes, schonere bouwwerktuigen en het verschonen van de binnenvaart. Bijvoorbeeld door het realiseren van walstroomvoorzieningen voor zeeschepen. Aangemeerde schepen hoeven dan geen generator op stokolie te laten draaien, maar kunnen een stekker inpluggen aan de kade.

Om het fietsgebruik onder Rotterdammers te stimuleren is aanvullend de Fietskoers 2025 ingezet. Er komen meer brede, veilige fietspaden. Verkeerslichten worden zo afgesteld dat er een betere doorstroming komt voor fietsers – de groene golf – en er komen extra fietsparkeerplekken.

Uitstootvrije bevoorrading

Wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit kwam vrijdag ook met het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek. In 2025 moet alleen nog maar met uitstootvrije voertuigen worden bevoorraad. Samen met het bedrijfsleven is de gemeente bezig met het verminderen van het aantal ritten en het schoner maken van de vrachtvoertuigen die de stad in moeten. Daardoor ontstaat volgens de gemeente versnelling in de overgang naar uitstootvrije bevoorrading.

Bron: Gemeente.nu (22 juli 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?