1 miljoen per jaar voor opruimen drugsafval

Bodem 9 juli 2019

Minister Grapperhaus van Justitie komt met 1 miljoen euro per jaar over de brug voor het vergoeden van opruimkosten voor drugsafval. Particulieren krijgen de kosten van het opruimwerk de komende jaren helemaal vergoed. 

In april zei Grapperhaus nog dat een structurele subsidieregeling vanuit het Rijk voor de opruimkosten van drugsafval niet aan de orde was. Maar nu komt hij toch, tot en met 2024, met 1 miljoen euro per jaar om de directe kosten van het opruimen van drugsdumpingen te kunnen (co)financieren. Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen hierover.

Kosten gemeenten

Een eerdere compensatieregeling voor particulieren werd niet meer aangevuld, maar tot nu toe konden gedupeerden uit met het overgebleven geld. Ze moesten daarbij wel zelf de helft van de kosten voor hun rekening nemen. Om gedupeerde particulieren helemaal uit de brand te helpen is er jaarlijks 400.000 euro nodig, schatten de provincies en de gemeenten. Het geld dat overblijft, is beschikbaar voor opruimwerk op grond die eigendom is van de gemeente. Die moet als verantwoordelijke nog wel steeds in de kosten bijdragen.

Over een eventuele vergoeding voor de gemaakte kosten door decentrale overheden schrijft de minister dat uit onderzoek het instellen van een schadefonds naar voren is gekomen als optie om verder te verkennen. ‘Het is nu aan provincies en gemeenten om dit op te pakken.’

Bron: Gemeente.nu (8 juli 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?